Tристепенен подход за коригиране на поведението чрез подсилено отреагирване

Tристепенен подход за коригиране на поведението чрез подсилено отреагиране

Повечето от нас приемат като нещо дължимо ни, когато околните се държат по начин, който ни се харесва. Малцина ро­дители хвалят децата си за това, че ядат или че си играят миро­любиво с другарчетата си например. Малко са съседите, които си благодарят един на друг, че вечер пазят тишина.

И единствено когато околните не се държат така, както ни се иска, ние им обръщаме по-специално внимание – и то на се­кундата! Започваме да ги критикуваме, да ги порицаваме и да им обясняваме най-подробно защо постъпките им са „лоши” или „неправилни” и защо именно би трябвало да се държат така, как­то ние искаме. В подобни случаи някои хора крещят, заплашват и дори бият другите, само и само за да ги принудят да им се под­чиняват.

Ако подминавате с мълчание поведение, което харесвате, и наказвате постъпки, които не ви се нравят, вие всъщност с нищо не помагате на съответния човек да научи как бихте желали да се отнася към вас.

Според теорията за обучение чрез поведение, начинът, по който другите се отнасят към вас, се предопределя главно от това, как вие самите откликвате поведенчески на едно или друго тях­но действие.

Обикновено постъпките, които хвалите и награж­давате, стават все повече и по-чести, докато онези, които под­минавате с мълчание, постепенно намаляват.

Постъпките, кои­то наказвате и порицавате, намаляват, освен ако съответният човек не се стреми чрез тях да привлече вниманието ви, като в такъв случай той ще продължи да се държи по начини, които не ви харесват, предпочитайки наказанието пред безразличието.

Забележете например, с каква радост и с колко удоволствие по­вечето деца започват да употребяват ругатните, псувните и ци­низмите, веднага щом открият бурната отрицателна реакция, с която родителите им и другите възрастни посрещат подобни думи и изрази.

Учените, изследващи човешкото поведение, наричат тази теория

Tристепенен подход за коригиране на поведението чрез подсилено отреагиране.

По-лесно е да се запом­ни под формата на следната диаграма: …

 

Допълнителна информация
Цена 10 лева
Приблизителен обем, страници 3 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 446025

 

Вижте още …
  • Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи