Оценка на личността по външни признаци

Оценка на личността по външни признаци

 

Лицето изразява мимически движения, отслабвайки или усилвайки ги с поглед. Тялото, приемайки различни пози прави благоприятно или неблагоприятно впечатление. Жестикулацията на ръцете предизвиква у нас чувство за симпатия или антипатия към човека. Накрая, речта, отразяваща вътрешния интелект ни заставя да се възхищаваме, удивляваме или да се разочароваме от изучаваното лице.

Всеки човек се възприема от нас, като правило, във вид на цялостен образ. Ние формираме своето впечатление за него, понякога отхвърляйки много съдържателни факти. Лицето, ръцете, тялото, гласът, речта, явяващи се показатели за неговите вътрешни реакции сякаш убягват от нашето внимание. В същото време, човек изразява мимически движения, които се усилват или отслабват с неговия поглед. Тялото, имащо съответстващите форми, приемайки характерни пози, прави благоприятно или неблагоприятно впечатление. Жестикулацията на ръцете предизвиква у нас чувството на симпатия или антипатия към човека. Гласът, с присъщия му диапазон на звукова честота, резонанс, темпо и други фактори създава у нас усещане на приятно или неприятно. И накрая , речта отразява вътрешния интелект, заставя ни да се възхищаваме, удивляваме или да се разочароваме от изучаваното лице.

Така, при оценката на личността по външни признаци трябва да се да разбират реакциите на лицето, тялото, ръцете, гласа и речта. Изследванията на психолозите ни насочват към изучаването на : експресивните реакции на лицето, движението на очите, телосложението, позите, походката, жестовете, гласа и речта.

Експресивни реакции на лицето. В схемата на оценките лицето се отъждествява с цялата личност. То говори за духовния свят, интелекта и настроението на човека. По лицето се определят пол, възраст, расова и етническа принадлежност, и дори понякога и социалния статус. Освен това, ние винаги се стараем по изражението на лицето и очите да определим състоянието и характера на човека. В това ни помагат и цвета и гъстотата на косата, цвета на кожата, бръчките, лицевата мускулатура и др. Ние, като правило се стремим да си съставим мнение за човека, основавайки се на реакциите на лицето му.

Изкуството „четене на лице‘‘ е известно от дълбока древност. Дълго време по изражението на лицето са се опитвали не само да определят характера, но и да предскажат съдбата. Психолозите са загубили много време и сили, опитвайки се да намерят сходство между чертите на лицето и характера на човека…

 

Допълнителна информация
Цена 15 лева
Приблизителен обем, страници 5 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 443007

 

Вижте още …
  • Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи