Отстраняване на нежелателните емоционални състояния

Отстраняване на нежелателните емоционални състояния

emocionalni-sastoianiai

Има три основни способа за отстраняване на нежелателното емоционално състояние:

  1. Посредством друга емоция (взаимодействие на емоции).
  2. Когнитивна регулация.
  3. Моторна регулация.

Първия способ за регулaция предполага съзнателни усилия, насочени към активирането на друга емоция, противоположна на тази, която човек преживява и иска да отстрани. Втория способ е свързан с използването на внимание и мислене за потискане на нежелателната емоция и дейност, предизвикваща в човек интерес, положителни емоционални преживявания. Третия способ предполага използването на физическа активност като канал за разтоварване на възникналото емоционално напрежение ( намаляване интензивността на емоционалното преживяване).

В днешно време са разработени много различни методи за саморегулация: релаксационна тренировка, автогенна тренировка, десенсибилизация, реактивна релаксация и др. Специфични способи за регулация на емоционалното състояние ( например, използването на дихателни упражнения, психическа регулация, използването на „защитни механизми“, промяна насочеността на съзнанието) основно са разделят на три основни способа.

Психическата регулация е свързана или с въздействието отвън (друг човек, музика, цветове, природа и др.), или със саморегулация.

И в двата случая най-разпостранен е способа, разработен през 1932 год. от немския психиатър И.Шултц и наречен „автогенна тренировка“. След това се появяват и много други нейни модификации.

Наред с автогенната тренировка е известна и друга система за саморегулация – „прогресивна релаксация“ (мускулно отпускане). При разработване на този метод Е. Джекобсън изхождал от факта, че при много емоции са наблюдава напрежение на скелетните мускули. От тук в съответствие с теорията на Джеймс – Ланг за сваляне на емоционалното напрежение ( тревога, страх) се предлага отпускането на мускулите. На този способ съответстват и съветите да се изобразява усмивка на лицето в случай на негативни преживявания и да се активира чувството за хумор. Преоценката на значимостта на събитията, отпускането на мускулите, след като човек се е смял, и нормализиране работата на сърцето – това е положителното въздействие върху емоционалното състояние на човек…

Допълнителна информация
Цена 20 лева
Приблизителен обем, страници 6 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 447006

 

Вижте още …
  • Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи