Определяне на психо-емоционалното състояние по гласа и особеностите на лексиката

Определяне на психоемоционалното състояние по гласа и особеностите на лексиката

 

Гласът достатъчно точно съобщава на обкръжаващите за текущото състояние на човека: за неговите преживявания, отношението към фактите, самочувствието, а нерядко и за темперамента и за чертите на характера. Гласа позволява да се уловят емоциите на човека (гняв и печал по-лесно, ревност и нервност по-трудно).

В състояние на тревога или нервно напрежение се променя гласовия тембър на партньора. Този факт е намерил достойно приложение в безконтактните ( изцяло незабележими за събеседника) образци на „детектора на лъжата“.

Разшифровайки съобщението, обръщайте внимание както на силата на гласа, така и на височината на гласа:

 • Явно висок – ентусиазъм, радост, недоверие;
 • Прекалено висок , пронизителен – безпокойство;
 • Мек и приглушен, с понижаване на интонацията в края на всяка фраза – мъка, печал, умора;
 • Форсиране на звука – напрежение, лъжа.

Значително информативни невербални звуци:

 • Свистене – неувереност, опасение;
 • Несъответстващо на момента смеене – напрежение;
 • Неочаквани спазми на гласа – напрежение;
 • Постоянно покашляне – лъжливост, неувереност в себе си, безпокойство.

Характеристики на речника

Повече от всичко за вътрешното психоемоционално състояние на човека може да съобщи анализа на неговата свързана реч: как са поставени в нея логическите ударения, колко бързо произнася думите, как конструира фразите, какви отклонения от нормите има, измененията на думите, появата на думи-паразити, изчезване на паузите, прекъсване на фразата на половин дума. При това:

 • Бързата реч – очевидна развълнуваност или безпокойство за нещо, страстно желание да убеди, или уговори някой, разговор за лични трудности;
 • Бавна реч – високомерие, умора, подтиснато състояние, мъка;
 • Накъсана реч – неувереност;
 • Лаконичност и решителност на речта – явна увереност;
 • Заекване – напрежение или лъжа;
 • Нерешителност в подбора на думи – неувереност в себе си или намерение внезапно да удиви с нещо;…

 

Допълнителна информация
Цена 10 лева
Приблизителен обем, страници 3 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 443005

 

Вижте още …
 • Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи