Невербална комуникация

Невербална комуникация

Невербалното поведение е език на тялото и жестовете, гласа, мимиките на лицето. В нормален разговор на двама души 93 на сто от въздействието се дължи на невербални сигнали (38 на сто на во­кални характеристики и 55 на сто на езика на тялото).

Ако следим постоянно невербалното поведение на другите, ще забележим тяхното емоционално състояние, психологически проблеми, отношението към нас и останалите. Т. е. невербалното поведение разкрива психологията на човека. Разбира се винаги трябва да имаме предвид и възможността за обик­новена причина за поведението на някой, като например ако потропваме, докато стоим на едно място -може да сме нервни и притеснени, но може и просто да ни е студено, или да имаме нужда от посещение на тоалетна; ако говорим високо – това може да е признак на неувереност и враждебност, но може да е следствие и от проблеми със слуха; ако присвиваме очи – може да показваме ирония или да преценя­ваме събеседника, но може и да имаме проблеми със зрението и т. н.

Задължително е при тълкуване на невербалното поведение да анализираме и отхвърляме раз­лични възможности, докато остане най-вероятната. За тази цел трябва да следим не само отделни жес­тове, а т. нар. снопове жестове – комбинация от жестове на лицето и тялото, които почти в 100 на сто от случаите са доказателство при тълкуването.

Кнап определя следните проявления на невербално поведение: …

 

Допълнителна информация
Цена 10 лева
Приблизителен обем, страници 5 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 441027

 

Вижте още …
  • Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи