Междуличностна атракция

Междуличностна атракция

Какво е това атракция?

Атракция – означава процес на взаимно привличане на хората един към друг, механизъм за формиране на привързаност на хората един към друг, дружески чувства, симпатия, любов. Да формираш атракция, означава да привлечеш към себе си положително отношение. Защо е нужна атракцията? Няма лоши хора, има лоши отношения.

Междуличностна атракция

Междуличностната атракция е предпочитане на едни хора пред други. Или, това прави разбираемо защо някои хора могат бързо да намерят контакт един с друг и да започнат ефективно общуване, а други не. Психолози провели серия изследвания по изучаване на междуличностната атракция на различни стадии от запознанството на хората: попадане в едно помещение, непосредствено запознанство, непродължителен престой в едно помещение.

Учените са изяснили, че първото мнение е основата за общуване. Първото мнение се оформя в първите секунди на запознанството. Първото впечатление за човек се оформя по неговото поведение, жестове, мирис, външен вид. След периода на външна оценка настъпва етапа на неговото подкрепяне и отрицание с други фактори. Като цяло на човека се харесват хора, които са надарени с положителни качества, и тяхното поведение отговаря на неговите очаквания. В същото време степента на възприемане пряко зависи от интензивността на реакция на човека на определен дразнител.

Закони на атракцията

1-ви закон: да разбереш – не означава да приемеш. Необходимо е вашата позиция (цели, интереси) да съвпадат с позицията на другия човек, Условия за приемане: 1)непротиворечивост на това, което той трябва да направи, неговите интереси, желания; 2) необходимо е да му покажеш, че действията, които се очакват от него ще способстват за удовлетворяване на неговите потребности; 3) положително отношение към съобщаващия.

Упражнение: показвайки сив лист хартия питате: „ Вие съгласни ли сте, че това е бяло?“…

 

Допълнителна информация
Цена 10 лева
Приблизителен обем, страници 4 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 446030

 

Вижте още …
  • Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи