Критерии за оценка искренността и неискренността на човека

Критерии за оценка искреността и неискреността на човека

 

Социалната психологическа компетенция, актуализирана в знания на методите за проверка на лъжата и не искреността в поведението на човека, е важна предпоставка за успешна професионална дейност в сферите, където разпознаването на лъжата е необходимо умение.

Човек, поради различни причини (недостатъчен жизнен опит, образование и пр.) може добросъвестно да се заблуди и затова, при очевидни лъжливи изказвания не трябва винаги да се прави извод за умишлено изкривяване на информацията. Добросъвестното заблуждение често е свързано с трудности на възприятия, преработка, запомняне и възпроизвеждане на информацията на определено събитие. Във връзка с това човек може непроизволно да обедини несвързани актове, както и да отъждестви несходните обекти и др.

Ще разгледаме критериите за оценка на изказванията, по които може да се оцени степента на искреност, или неискреност на събеседника.

Таблица 1. Критерии за оценка на искреността и не искреността на човек

 

 

Допълнителна информация
Цена 10 лева
Приблизителен обем, страници 3 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 443004

 

Вижте още …
  • Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи