Конфликтогенни фактори

Конфликтогенни фактори

 

  1. Организационната структура от всякакъв тип винаги е с конфликтен характер (функционални и професионални различия на структурните звена, професионални и личностни различия на служителите, наличие на корпоративни и лични интереси на персонала, които не могат да бъдат изключени).
  2. Важен фактор за конфликт е необективността на ръководство в организацията.
  3. Иновациите винаги са конфликти, те подкопават преобладаващия баланс в организацията. Но по-често основна причина за конфликта в стабилни организации са грешки в оценката на мениджърите за работата на сътрудниците и в избора на способи за формиране на работни групи (върху производството или функционални линии).
  4. Именно заради традиционното негативно възприемане на конфликтите в обществения климат, генериран от иновации, не способства за разпостранението на иновационна дейност, дори безусловно е обоснован от икономическа гледна точка и често я потиска. Това явление, наричано иновационна недееспособност ( инерция) на обществото ( организацията)…

 

 

Допълнителна информация
Цена 10 лева
Приблизителен обем, страници 1 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 448005

 

Вижте още …
  • Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи