Какво ни пречи да сме уверенни в себе си?

Какво ни пречи да сме уверени в себе си?

Колко често след неудачна среща ние си мислим за репликата, която би могла да ни е от полза? За всеки човек са характерни собствени причини, заради които увереността в него е намалена. Помислете, кои от следните препятствия са по-подходящи за вас.

  1. Недостатък на практика: вие недостатъчно често на практика изявявате своите ограничения и не се опитвате да установите можете ли да бъдете по-уверени в себе си.
  2. Сформиралото ви възпитание: грижите на родителите ви в ранните години и на други хора са намалили способността да отстоявате себе си.
  3. Смътни представи: нямате ясни образци и вие самите не знаете какво искате.
  4. Опасения от враждебност: страхувате се от проява на гняв и отрицателни реакции и искате да ви мислят за разумен/на.
  5. Недооценка на себе си: вие не чувствате права да заемате твърда позиция и да изисквате коректно и честно отношение към себе си.
  6. Лоша самопрезентация: обикновено изразявате своите мисли смътно и неубедително, противоречиво или емоционално.

Анализът  на своите способности да чувствате увереност в себе си ще ви помогне да разберете как трябва да се държите. Има ли ситуации, в която вие непрекъснато изпитвате недостатък на увереност? Ако да, не трябва ли да намерите обща причина? Не намирате ли, че особени трудности за вас създават определено лице или обкръжаваща обстановка? Вашите изводи ще ви помогнат да си изясните тези препятствия, които в най-голяма степен имат отношение към вас. Когато знаете за тях повече, ще можете да намерите методи, за да бъдете по-уверени в себе си.

Може да развиете в себе си нужните навици, наблюдавайки за това как другите хора се справят със ситуации, изискващи увереност в себе си. На едни това се отдава, на други не. При внимателно наблюдение е възможно да се проявят характеристики за наистина уверени в себе си хора. Използвайки на практика това, което ще научите, как да разширите своите знания и навици. Могат да ви помогнат следните упражнения: …

 

Допълнителна информация
Цена 10 лева
Приблизителен обем, страници 2 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 446001

 

Вижте още …
  • Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи