Паузите в речта – Как да презентираме като професионалисти

Паузите в речта

В речта на ораторът се смята за важно умението да прави паузи. Паузата е важен етап в развитието на добри умения за говорене пред публика. Речта може да се завърши и с мълчание, но в процеса на изказване трябва да умеете да правите паузи. Един от най-важните инструменти във вашата реч.

  1. Паузата привлича вниманието и дисциплинира залата.
  2. Паузата придава важност на речта и подчертава изказването.
  3. Паузата дава минутка време за обмисляне на вашите думи от аудиторията.
  4. Паузата помага да се усвоят трудните теми на разсъждение.
  5. Паузата разделя речта на части.
  6. Паузата потвърждава вашият авторитет.
  7. Паузата разказва колко сте уверен в себе си.
  8. Правете пауза след вашето изказване.

Пауза, привличаща вниманието

Правете пауза пред изказването си, за да установите контакт с аудиторията. Малка пауза по време на доклада ще ви помогне да разберете дали залата ви слуша или не.

Пауза, придаваща важност на вашата реч

След ключови думи трябва да правите пауза. В главата на всеки в залата преди паузата са последните думи на оратора. Правете акцент на думите. Важната информация трябва да стане важна. Изкажете се, направете пауза, и всички ще ви обърнат внимание, дори до това някои да не са ви слушали. Това е важен компонент в публичното говорене.

Пауза за осмисляне на вашата реч

Сега за паузата в ораторското майсторство като осмисляне. По време на паузата може да се помисли, както публиката, така и вие. Да говорите през цялото време, това е…

 

Допълнителна информация
Цена 10 лева
Приблизителен обем, страници 2 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 441031

 

Вижте още …
  • Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи