Емоционалните оценки и техните телесни прояви

Емоционалните оценки и техните телесни прояви

 

Да се идентифицира емоционалното състояние би било достатъчно просто, но мнението на човека за всеки обект или ситуация е много по-сложно от това „харесвам – не харесвам“.

А и в общуването трябва да се знае не само дали доброжелателно или раздразнено слуша събеседникът, доволен ли е от хода на разговора, но и какво смята да прави след това.

Информацията за това може да се получи, като се наблюдават телесните прояви на човек.

Още през 50-те години на 20 век психолози, изучаващи как човек се отнася към различните обекти (хора, стоки, реклама и др.) са установили, че това отношение не се свежда само до собствена емоционална оценка от типа „ лош – добър“. То задължително включва оценки и по други признаци например: „сила – слабост“ и „активност – пасивност“.

Със сила се асоциира големите размери, тегло, енергия, грубост, повишената работоспособност, мъжественост и др.

Със слабост малките размери, лекота, тънкост, женственост и др.

Обектът се възприема като активен, ако човек свързва с него усещането си за движение, промяна, търсене, натиск, действие, свободен избор и др.

Пасивността се приписва на обект, който е свързан с усещане за неподвижност, стабилност, постоянство, устойчивост, принудителни действия, очакване и др.

По този начин, оценката на човек за всяка ситуация и информация е триизмерна, т.е. състои се от три съставляващи: собствена емоционална оценка и оценка по признака сила и активност. Съответно и състоянието на човек, изразено в телесни признаци се оценява по подобен начин.

Говорейки за „оценка на ситуацията“, ние имаме предвид не някаква безлична „обективна“ ситуация, а нейният субективен образ, на който се основава поведението на човека. Всеки от личен опит знае, че един и същи човек, предмет, или събитие, различните хора възприемат и оценяват различно. Именно субективният образ на ситуацията включва в себе си описанието на „ триизмерната“ оценка. Психолозите отдавна са доказали, че разсъждения без оценка, абсолютно без емоции няма, въпреки че хората могат и да се заблуждават по този повод…

 

 

Допълнителна информация
Цена 15 лева
Приблизителен обем, страници 4 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 447001

 

Вижте още …
  • Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи