Диагностика нивото на ефективност

Диагностика нивото на ефективност

 

Тестът за определяне на самоефективността е един от методите на изследване на самосъзнанието и самооценка на личността. Понятието самоефективност е въвел А. Бандура не само за обяснение, колкото за целенасочена работа по личностната корекция. В даденото понятие се инвестира възможността за оценка уменията на хората и осъзнаване на своите способности , както и използването им по най-добрия начин. При това особено внимание се придава на това, че при по-скромни способности, умелото им използване позволява на човек да постигне високи резултати. В същото време присъствието на висок потенциал автоматично не гарантира високи резултати, ако човек не вярва във възможностите да приложи този потенциал на практика, и не се опитва да се възползва от всичко, дадено му от природата и обществото.

Тук е една от специфичните диагностични техники, разработени Madduksom и Scheer, насочена към количественото определяне нивото на самоефективност. Става дума за оценката от човек на своя потенциал в сферата на предметна дейност и общуването, от които той реално може да се възползва. Тестът се състои от 23 твърдения, всяко от които се оценява по 11- бална скала.

По такъв начин, представите за самоефективност, заложени в дадената методика предоставят възможност да се получи не само информация за самооценка на личността, не само сведения са степента на самореализация, но и създаване на определен импулс към саморазвитие.

Инструкция

Съгласни ли сте с предлаганите твърдения? Ако сте абсолютно съгласни, отбележете с „ +5“, ако сте абсолютно несъгласни с „-5“. В зависимост от степента на своето съгласие или несъгласие с твърденията използвайте за отговора промеждутъчните оценки в областта на положителни или отрицателни значения, съответно:

                               Таблица 1. Формуляр на теста …

Допълнителна информация
Цена 10 лева
Приблизителен обем, страници 3 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 446019

 

Вижте още …
  • Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи