Диагностика на маскираното поведение

Диагностика на маскираното поведение

 

При определяне на неискрено и маскирано поведение особено внимание заслужава самопрезентацията , когато човек прилага специални мерки за това, да се представи. Той предприема активни и целеустремени действия за демонстрация на личностните качества. Обикновено при това се използват психологически маскиращи средства.

Това не е просто разкриване на своите истински намерения и качества, а специална форма на поведение, насочени към създаване на свой образ, който де бъде привлекателен за партньора (например, човек „приятен във всички отношения“ или „ енергичен, делови, надежден“). За постигане на такава цел обикновено се използват конкретни методи, много, от които имитират положително емоционално състояние и оценка.

Изисква се внимателно наблюдение на това, да забележиш излишното напрягане, „преиграване“, при което естествените, почти неосъзнати признаци на състоянието да бъдат заменени от напълно съзнателни форми на поведение.

При разговор тези хора се усмихват често „открито и дружелюбно“, с всички средства изразяват голяма симпатия, почти нямайки връзка с това, което прави или казва партньора. Техните жестове и мимики упорито демонстрират откритост, простота и насоченост на действията.

Ако някой заговори те живо се обръщат към него с цяло тяло, въпреки че в такива случаи се обръща само главата. Те предпочитат повече да мълчат, отколкото да говорят, като с позите и погледа демонстрират „голям и неподправен интерес“ към казаното от другите (обикновено това се проявява в одобрително поклащане на глава, повдигане на веждите с изразяване на „живо удивление“, „радост от общуването“.)

Един от методите за завоюване на симпатия се състои в това, постоянно да говорят с партньора по общуване за него самия, неговите проблеми, интереси, стремежи. Речта на хората, използващи психологически „маскиращи средства“, дори и не многословни се отличава с богатство на доброжелателна интонация, умалителни и ласкателни думи. Важна особеност при тези хора е че , те често изясняват с изобилие от намеци: „Ние с вас се разбираме един друг и всички тънкости на ситуацията, не като останалите…“. Тяхната реч е богата на изразителни паузи, ударения, които свидетелстват за техните намерения да направят добро впечатление, за завоюват благоразположение. Те показват на партньора, че го отделят сред обкръжаващите и му отдават предпочитание. Изобилието от намеци от тяхна страна трябва да убедят партньора в това, че те го смятат за умен и изискан човек…

 

Допълнителна информация
Цена 10 лева
Приблизителен обем, страници 3 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 443003

 

Вижте още …
  • Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи