Анатомия на наблюдателността

Анатомия на наблюдателността

Наблюдателност – това е психично качество на сензорна организация, базираща се на усещане и възприемане. Тя е много важна за голяма част от професиите.

Благодарение на наблюдателността човек може да различи признаците и обектите, имащи незначителни различия, да ги види при бързо движение, при изменен ракурс, има възможност да съкрати до минимум времето за възприемане на признака, обекта, процеса.

Наблюдателността преди всичко се влияе от процесите и качествата за усещане и възприемане, а също и условията на тяхното протичане. Наблюдателността предполага добре развит зрителен анализатор, висока абсолютна чувствителност.

Благодарение на високата чувствителност е възможна тънка диференциация, виждане на малко забележимото.

Чак в развитието на чувствителността започват да оказват влияние личностните предпочитания и нагласи. Наблюдателността притежава избирателен характер. Затова могат да се срещнат хора, имащи високо ниво на чувствителност към възприемането на природата и процесите, произтичащи в нея, но слабо различават състоянията и процесите, възникващи в тяхното взaимодействие или в техническа работа.

Също, в голяма доза личностните особености се проявяват при осъзнаване и разбиране на това, което човек вижда, което наблюдава...

 

Допълнителна информация
Цена 10 лева
Приблизителен обем, страници 3 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 443002

 

Вижте още …
  • Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи