7 техники за повишаване изразителността на деловата реч

7 техники за повишаване изразителността на деловата реч

 

  1. Вариране тоналността на изказването. Всички доклади, дори достатъчно официалните, не трябва да бъдат монотонни, лишени от особеностите на подаване на различни структурни части. В практиката има няколко разновидности на тоналност на изказването. Те могат да бъдат: мажорни, минорни, тържествени, укорителен, предупредителен, молещ, строг.

Вариране на тоналността на изказване зависи от общата тематика и насоченост на изказването, смисловия акцент, падащ на неговите различни структурни части.

Тоналността на изказването е обоснована и от състава на публиката ( например, възраст или длъжност), нейното общо настроение на възприемане на речта. Изборът на тоналност в процеса на изказване служи за по-ярко разкриване на основната мисъл, заложена от оратора в различните части или в изказването като цяло.

  1. Отделяне на основните мисли. Като правило, всяко съобщение, произнасяно от трибуната има различно смислово натоварване, променящо се в хода на изказването. Едни части от доклада може да се разглеждат в качеството на негови основни тези, другите трябва да бъдат категоризирани като коментари, обяснения.

Възприемането на доклада ще бъде по-осъзнато, неговото смислово въздействие върху слушателите ще стане по-дълбоко, ако в хода на изказването ораторът отделя основните мисли от спомагателните изказвания и разяснения. За целта следва да се използват речеви елементи като кратки паузи ( които не нарушават общия ход на изказването), смяна темпото на речта, височината на гласа и т.н.

Слушателите по-естествено възприемат основните мисли, казани със сравнително бавно темпо, и спомагателните разсъждения (коментари, разяснения ) малко ускорени. Аналогично най-важните моменти от изказването трябва да се представят с висок, твърд глас…

 

 

Допълнителна информация
Цена 10 лева
Приблизителен обем, страници 3 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 441016

 

 

Вижте още …
  • Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи