6 принципа и 7 закона на риториката (речевото поведение)

Шест принципа и седем закона на риториката (речевото поведение)

Съвременната риторика изхожда от това, че пасивна страна в комуникативният акт фактически няма. Ролята на слушател е също така активна, както и ролята на говорещия. От взаимодействието на тези две страни зависи успеха на общуването. Ораторът е длъжен да „не побеждава“ аудиторията, а да си „сътрудничи“ с нея.

Универсален принцип за успешна комуникация става принципа на Кооперацията, формулиран от Г. П Грайс. Всяко общуване, в това число и деловото, не е път на един човек към друг, а движение един срещу друг. Този принцип регулира количеството и качеството на информацията, предоставена от всеки комуникатор в определен етап от вербалната комуникация. Например, правилото, регулиращо количеството изисква говорещия да не скрива нужната информация, която е принципно важна за вземане на решение по обсъждания проблем, и да не съобщава тази, която не е необходима.

Принципът на кооперацията и комуникативното сътрудничество изисква правилно изпълнение на комуникативните роли: говорещ – слушащ. Всички ние сме се сблъсквали с такава ситуация в диалога, когато сме искали, но не сме могли да се изкажем. Прекомерната речева активност на единия партньор не дава възможност на другия да покаже своята позиция.

Към правилата на организация и оптимизация на диалога, представляващ информационен обмен, се отнася също така и принципа на Интереса.

Този принцип означава, че диалогичната комуникация се разраства по-бързо, ако предаваната информация представлява интерес за всички участници. При това всеки от участниците в преговорите преследва и удовлетворява двоен интерес: по същество и взаимоотношенията между партньорите. Отношения, основани на доверие, уважение и приятелство, позволяват всички следващи преговори да се превърнат в по-спокоен и ефективен процес.

Следващият принцип е разработен на съвременната риторика и е особено актуален за деловото общуване е принципа на Полиан. Този принцип изисква съдържанието на речевото общуване да удовлетворява критериите на оптимистичното настроение на участниците…

 

Допълнителна информация
Цена 10 лева
Приблизителен обем, страници 3 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 441018

 

Вижте още …
  • Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи