6 начина да направите речта си още по-въздействаща на аудиторията

Шест начина да направите речта си още по-въздействаща на аудиторията

 

Използвайте преходи, за да свържете своите идеи заедно. Преходи могат да бъдат тези думи, които ще ви помогнат да преминете от един пункт на вашата реч към друг. Най-простия преход е номерацията ( първо, второ, ..). Друга преходна стратегия е поставянето на въпроси и техните отговори. Вие може да повторите фраза от предходното предложение и да я развиете. Обикновените думи като: освен това, към това, в същото време, фактически, следователно, могат също да послужат за преходи. Сменяйте методите на преход. Всеки от тях ще престане да действа, след повторна употреба.

Използвайте повторение, за да изострите вниманието на слушателите.

Използвайте антитези, за да предизвикате незабравим ефект. Тази техника се състои в поместването на противоположни идеи в рамките на аналогично разположени думи…

Допълнителна информация
Цена 10 лева
Приблизителен обем, страници 1 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 441024

 

Вижте още …
  • Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи