30 особености на речевото поведение

30 особености на речевото поведение

Речевото поведение се проявява в процеса на общуване и има следните характеристики: тон на гласа, маниер на речта, скорост на речта, обем на гласа, произнасяне на думите, окраската на звучене на гласа, модулация на речта, ритмично говорене.

  1. Гласът и маниерът на речта силно влияят на общото впечатление, което прави събеседника в процеса на общуване. В масови изследвания са били получени от 60 до 90% правилни преценки за относителния размер на тялото, пълнотата , мобилноста, вътрешното състояние и възрастта на човека, който се основава само на гласа и маниера на говорене.
  2. Значителна част от хората размишляват по време на беседата над съдържанието на своите думи повече, отколкото над начините по които те се изговарят. Речевото поведение е източник на неподправена информация и има на практика голямо значение за вярното разбиране мислите и намеренията на събеседника.
  3. Винтонациятана речта се комбинират мелодията ( модалността), тембъра, силата на звука, темпото наразговор, паузи, интонацияисемантиченакцент. Почти всичкиелементи наинтонацията, характеризиращивербалнотоповедение,могат да бъдатобективноизмерени.
  4. Скоростта на речта съответства на господстващото състояние на темперамента. Трудно е да я промениш произволно, в най-добрия случай това може да се направи само за кратко време. При истинско включване в беседата спецификата на речта отново се възстановява.
  5. Оживеният, енергичен ( чак до бърз) маниер на говорене, бързото темпо на речта показва, че вашия партньор е човек темпераментен, импулсивен, жив, уверен в себе си, изразяващ се свободно ( при не нарушен поток на речта).
  6. В същото време нервния, бързия, хаотичен маниер на говорене, почти винаги е съпровождан с прекалено жестикулиране, говори за робост, неувереност или възбуда, бързане, непостоянство, неуправляемост…

 

Допълнителна информация
Цена 10 лева
Приблизителен обем, страници 2 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 441005

 

Вижте още …
  • Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи