3 типа аудитории – три типа реакции

Три типа аудитории – три типа реакции

Определете се по отношение на аудиторията. Вие организирате презентацията с определена цел, но вашата аудитория също има своите цели, мнения и т.н. За да представите по-ефективно вашия материал, трябва да разберете слушателите. Затова определете целите, очакванията и ценностите на предполагаемата аудитория. Тази задача е особено важна, ако ще говорите пред непознати хора.

Определете колко хора ще присъстват на презентацията . Обикновено има три вида публика, диференцирана по размер :

  • малка аудитория ( група от 12-15 души ) ;
  • средна аудитория ( група до 50-100 души) ;
  • голяма аудитория (повече от 100 души) .

Реакцията на всеки тип аудитория към оратора е различна, и поднасянето на материала също трябва да се отличава. Основната закономерност е, че с увеличаване на размера аудиторията става все по-еднородна. Спецификата на възприемане се състои в това, че седящият отделно човек притежава добра способност за концентрация на вниманието на един обект, и следователно, бърза обработка и синтез на информацията.

Ресурсът на неговото внимание е съсредоточен върху работния обект ( основния стимул), периферните ( второстепенни) стимули на внимание практически не го привличат. Човек седящ в компания на други хора се намира в друга ситуация: неговото внимание се фокусира не само на работните обекти ( например, обсъждане на проекта), но и на периферните стимули (думи, жестове на съседа, звук от стъпки, смях в противоположния ъгъл на залата в отговор на неговите думи, недоволни изражения на лицето на началника).

Вторият нюанс: колкото повече слушатели присъстват в залата, толкова по-малко те реагират на информацията и повече на човека, който презентира тази информация…

Допълнителна информация
Цена 10 лева
Приблизителен обем, страници 2 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 441023

 

Вижте още …
  • Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи