3 групи сензорни думи

Три групи сензорни думи

 

Всеки човек мисли, че обкръжаващите виждат, чуват и чувстват същото както и той. Собственото възприемане на света му изглежда единственото вярно. В света няма по-голяма заблуда! Всеки от нас възприема, обработва и съхранява информация само с присъщите му възможности. Не забравяйте, че вашето възприятие не е най-реалното, то само отразява вашата представа за това, какво трябва да бъде.

Именно защото, всеки си мисли, че винаги е прав, а околните грешат, всички свидетели в залата на съда задействат различни механизми за припомняне и възстановяване на детайлите от произшествието.

В съответствие с вида на човешкото възприятие има три групи сензорно оцветни думи:

  • Визуални думи
  • Аудиални думи
  • Кинестетични думи

Човек опознава света като използва зрение, слух и чувства ( осезателни и емоционални сензори). Информацията се съхранява в този вид, в който е постъпила. Така, визуалната информация се запомня с картини, аудиалната със звуци, кинестетичната с чувства и усещания. Осъзнаването на подобни процеси позволява на човек да съкрати времето, необходимо за премисляне и преработка на постъпващата информация.

Сензорната принадлежност на човека определя вида на думите, които той често използва в речта си. Други фактори въздействащи на избора на термини са способите за съхраняване на информация.

  • За да се опише визуална информация, която се съхранява в съзнанието под формата на изображения, се използват визуални думи и фрази.
  • За да се опише аудиалната (звуковата) информация, която се съхранява в съзнанието под формата на звуци се използват аудиални думи и фрази.
  • За да се опише кинестетичната информация, която се съхранява в съзнанието под формата на чувства се използват кинестетични думи и фрази.

 

Всеки човек притежава способност да възприема, обработва и съхранява получената информация с всичките три способа, но в действителност повечето от нас използват само два от тях.

Ако към вас се обърне събеседник, който използва тип думи, които не съответстват на вашата сензорна принадлежност, той ви принуждава да губите два пъти повече време за обработка, анализ и сортиране на данните. С други думи, този, който се стреми към успех, трябва да прилага съответните комуникативни тактики и да придава на своите думи правилна сензорна окраска. Това е единствения начин да се постигне взаимно разбиране и да се спести време…

Допълнителна информация
Цена 15 лева
Приблизителен обем, страници 4 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 441029

 

Вижте още …
  • Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи