20 съвета към оратора

20 съвета към оратора

  1. Настройте се на аудиторията.
  1. Първо изяснете дали съдържанието на речта ви отговаря на интересите на аудиторията. Ако вашите интереси се разминават с тези, на аудиторията, постарайте се да изградите ‚ мостове“ на взаимно разбиране.
  1. Дръжте се по време на речта уверено, демонстрирайте твърда убеденост в своите думи.
  1. Вашият поглед трябва да бъде насочен към публиката. В никакъв случай не избягвайте погледите, насочени към вас. Не гледайте в една точка. Преди да започнете изказването, обхванете с поглед аудиторията, сякаш да се убедите, че тя е готова да възприеме вашите думи.
  1. Започнете да говорите едва след като се възстанови тишина….

 

Допълнителна информация
Цена 10 лева
Приблизителен обем, страници 1 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 441020

 

Вижте още …
  • Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи