11 съвета как да напишете и прочетете подготвената реч

11 съвета как да напишете и прочетете подготвената реч

 

Пишете, както говорите, а не както пишете.

Съставяйте всеки абзац от 3 до 5 фрази. Ако абзацът е дълъг, вие можете да загубите мястото, на което сте спрели.

При писане използвайте по-често глаголи в активна форма. Активната форма на глаголите е по-мощна и по-решителна от пасивната.

Количеството думи във фразата не трябва да са повече от 20. Аудиторията ще се затрудни от по-дълги изречения.

При изказване по-често използвайте първо и второ лице на местоименията, а не трето. Повечето ви изрази трябва да започват с: аз, вие, ние, нас. Той, тя , те, им – са безлични местоимения и те могат да придадат на вашето изказване тон на лекция…

Допълнителна информация
Цена 10 лева
Приблизителен обем, страници 1 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 441015

 

Вижте още …
  • Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи