Готов тренинг по продажби в магазина

Готов тренинг по продажби в магазина

 

Цели тренинга:

 • Структуриране на информацията за техниките на продажба
 • Получаване на нови знания и умения
 • Тренировка и развитие на нови методи
 • Усъвършенстване на съществуващите умения
 • Обмяна на опит
 • Изследване на своите индивидуални възможности за повишаване ефективността на работа с клиентите.

 

КОНСПЕКТ ЗА ТРЕНЬОРА

Кратко съдържание на програмата:

 1. Запознаване. Приемане на правилата.
 1. Поставяне на лични цели. (20 мин)
 1. Първият етап на продажбата – установяване на контакт. (2 часа)
  1. Правилото на 40 секунди;
  2. Правилото на комплимента;
  3. Подстройка под клиента. Огледално поведение.
 1. Втори етап – идентифициране на потребностите (2 часа).

4.1. Видове потребности

4.2. Видове въпроси

4.3. Активно слушане

 1. Трети етап – презентация на стоката ( услугата) (2.5 часа)

5.1. Характеристики и ползи

5.2. Тристепенна презентация

5.3. Метод SPIN

 1. Четвърти етап – преодоляване на възраженията (2 часа).

6.1. Алгоритъм за преодоляване на възраженията

6.2. Допълнителни методи за аргументация

6.3. Ценова политика

 1. Завършване на продажбата (1 час).
 1. Позициите на моята фирма на пазара. (40 мин.)
 1. Завършване на тренинга (30 мин)

 

РАБОТНА ТЕТРАДКА

На участника в тренинга

Упражнение №1 „Какво искам да постигна и какво съм готов да направя за това“

Упражнение №2 „Установяване на контакт. Направи комплимент“

Упражнение №3 „Идентифициране на потребностите. Потребностите на моите клиенти“

Упражнение №4  „Идентифициране на потребностите. Задай въпрос”

Упражнение №5  „Презентация. Съответствие на продукта с потребностите“

Упражнение №6 ,,Тристепенна  презентация”

Упражнение №7 ,,Идентифициране на потребностите. SPIN –техника”

Упражнение №8 ,,Преодоляване на възраженията”

Упражнение №9 ,,Характеристика на компанията в която работите‘‘

Упражнение №10  ,,Сравнение с конкурентни компании‘‘

Заключителна анкета

 

Допълнителна информация
Цена /без ДДС/ 240 лева
Приблизителен обем, страници 26 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 3300012

 

Вижте още …
 •  Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи