Структурирано интервю

Структурирано интервю

 

strukturirano-intervu

Интервюто е беседа, която напомня изпит, в който на всеки въпрос има отрано известен отговор, но въпреки това  този стил избират много работодатели. Най-важното, което трябва да се знае е баналното „да се води беседата на равни начала“. Но някак си е много трудно да се разбере, че всяка от страните има своя опит, своята гледна точка: човешка и професионална, своята позиция. Професионалното провеждане на интервю се състои от прости и човешки неща: умението да бъдеш интересен събеседник, заинтересован и внимателен.

Преди да провеждате интервю създайте за себе си образ на човек, който може да бъде успешен на тази длъжност. Задачата не е просто да поговорите с човека, а да направите съответните изводи. Ако вие искате да разберете доколко потенциалният служител е отговорен и работоспособен, доколко е самостоятелен, притежава ли организаторски качества и т.н., съставете списък с тези качества (имайте предвид, че те трябва да бъдат необходими за свободното работно място), и вашето интервю трябва да бъде насочено на разкриване именно на тези качества.

Обикновено се смята, че единствената цел на интервюто е да се вземе решение подхожда ли кандидатът или не. Действително това е целта, която лежи на повърхността. Обаче има още няколко много важни задачи: да мотивирате интересния за вас кандидат за работа в компанията, да оставите положително впечатление за компанията в този, който не ви подхожда, максимално точно да оцените кандидата от гледна точка на индивидуално-личностните особености, способностите, навиците, потенциалът, опитът и ценностите.  При това можем да говорим и за паралелното решаване на такива задачи, като оптималното разпределяне на времето, получаване на действително достоверна информация, съхраняване на получената информация и т.н. Така че работата която ви се струва проста, се оказва доста комплексна и сложна.

 

Преди началото на интервюто, след взаимните приветствия, трябва да отделите няколко минути за кратък разговор с кандидата, който да създаде благоприятна атмосфера. Можете да започнете с нещо от сорта на: как е дошъл до вашия офис, веднага ли го е намерил, вали ли навън и т.н. Съществува такъв термин „правилото на 40 секунди“- смята се, че средно за това време се създава първото впечатление. Важно е да помните, че такова впечатление се създава и у вас, и у кандидата. Необходимо е да помогнете на кандидата да се почувства комфортно; да дадете възможност на човека да се държи естествено, за да получите най-пълни отговори на въпросите, които ще задавате по време на събеседването. Това е необходимо, тъй като събеседването проведено в напрегната стресова обстановка ще формира в кандидата негативно впечатление за вас, за работата като цяло и за предприятието.

Трябва да разкажете малко за компанията, за спецификата на бизнеса и за свободната длъжност, за която той кандидатства. Може би това ще ви се струва излишна загуба на време, но отделяйки не повече от 10 минути вие ще можете да постигнете доста неща, а именно…

 

Допълнителна информация
Цена 20 лева
Приблизителен обем, страници 6 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 341003

 

Вижте още …
  •  Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи