Методи и правила за провеждане на събеседването

Методи и правила за провеждане на събеседването

metodi-i-pravila-za-provejdane-na-sabesedvane

Събеседването при приемане на работа има решаващо значение в подбора на кадрите. Състои се в подбора на подходящия човек за работа на базата на обективни критерии, които се използват за кандидата притеглено и справедливо. Събеседването преследва две главни цели:

  • Да помогне на организацията да оцени кандидатите на съответствие на длъжността.
  • Да помогне на кандидатите да оценят организацията като място за бъдеща работа.

Исторически са се обособили следните методики за провеждане на събеседване:

    1. Британският метод е основан на личната беседа с кандидата на членовете на комисията. Интервюиращите се интересуват от биографията, семейните традиции и мястото, където е получил образованието: „Роднина ли сте с Херцог Ашфилд? Кой от вашето семейство е служил в кралския флот? В Оксфорт ли учихте”. Ако кандидатът успешно отговаря на зададените въпроси бързо го приемат на работа.
    2. Немският метод е основан на предварителната подготовка на значителен брой документи от кандидатите със задължителни писмени препоръки от известни специалисти, учени, ръководители, политици. Експертната комисия, съставена от компетентни лица, анализира представените документи, следи за правилността на тяхното оформяне. Кандидатите за вакантните длъжности преминават цяла поредица от задължителни строги процедури, предшестващи непосредственото събеседване.
    3. Американският метод на събеседване се свежда до проверката на интелектуалните и творчески способности, психологическо тестиране, с използването на компютри и наблюдаването на кандидатите в неформална обстановка. Затова кандидатът се кани например на уикенд, презентация, ланч. При това се обръща голямо внимание на потенциала на човека и недостатъците на личността му, което невинаги потвърждава възможността за работа на подбрания по такъв начин мениджър в екипа. Обаче този метод позволява да се разкрият скритите …

 

Допълнителна информация
Цена 10 лева
Приблизителен обем, страници 2 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 341001

 

Вижте още …
  •  Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи