Масов подбор на персонала

Масов подбор на персонала

masov-podbor-na-personala

Масовият подбор на персонала по принцип не се различава от традиционния подбор, обаче има своите нюанси, които трябва да се вземат предвид.

Основната особеност на масовия подбор е наличието на голям брой еднотипни длъжности (продавачи, касиери, общи работници и т.н.) и малки срокове за тяхното попълване, както и голямата отговорност- от това зависи откриването на предприятието, а всяка грешка и недоглеждане може да повлече значителни финансови загуби.

Масовият подбор е крупен проект, и затова трябва да бъде щателно планиран и организиран.

Може да се отделят следните етапи:

Предварителен етап подготовка за масов подбор на персонала:

 • Съставяне на проектобюджета за масовия подбор на персонала.
 • Определяне числеността и длъжностите на персонала.
 • Съставяне график на работа.
 • Съставяне на „идеалния“ портрет на кандидата.
 • Съставяне реалния портрет на кандидата, с оглед ситуацията съществуваща на пазара на труда.
 • Разработка на рекламна компания за привличане на кандидатите.
 • Разработка на процедура за подбор на персонала.
 • Разработка на програми за подготовка на персонала (обучение, стаж).

 

Етап на провеждане на масовия подбор на персонала:

 • Привличане на кандидатите.
 • Първичен подбор.
 • Професионално тестиране.
 • Оформяне на трудовите взаимоотношения с работниците.

Съпровождане на предприятието след откриването му подбор на перонал, който да замени служителите, не издържали изпитателния срок или напуснали по собствена инициатива.

Много важен, продължителен и трудоемък е етапът на подготовка. Периодът на масовия подбор е твърдо ограничен във времето, затова всички детайли и процедури трябва да се …

 

Допълнителна информация
Цена 10 лева
Приблизителен обем, страници 3 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 341006

 

Вижте още …
 •  Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи