14 изисквания към съвременният HR отдел

Изисквания към съвременният HR отдел

 

HR - department

HR отделът не съществува във вакуум. Съвременният бизнес е подложен на ускоряващ се процес на кардинални промени. И независимо дали искаме или не, на тях трябва да им съответстват и промените във функциите на HR длъжностите още днес. Още повече сливанията на компаниите, глобализацията и новите технологии коренно променят начините за осъществяване на бизнеса. HR длъжността трябва да отговаря на тези промени значително повече от традиционното „прави повече с по-малко разходи“. Тя трябва да внесе поправки във всички процеси, в които е задействана. Козметичната операция отгоре-отгоре няма да може да и помогне. Трябва да  се намери съвършено нов подход, за да може тя напълно да отговаря на съвременните изисквания на бизнеса.

 

1. HR-отделът трябва да работи бързо и ефективно.

Повечето HR функции са рективни, имат реагиращ характер. За съжаление бизнесът се променя с все по-голяма скорост. Вследствие на това ако HR отделът е пренатоварен с голямо количество функции и потъва във водовъртежа на тяхното изпълнение,  буквално не му остава време да държи ръката на пулса на съществените за бизнеса задачи. В съвременния свят, където всичко е свързано с печалбата, оцелява този, който е по-бърз. Затова вместо бавно и методично да създава програми в отговор на възникващите потребности на бизнеса, HR отделът трябва да изпреварва времето, създавайки програми за бизнеса.

В стремително променящия се свят HR отделът става движеща сила на бизнеса. От него се изискват умения да уцели точката на десетката, а не само мишената. Утрешните победители в бизнеса ще бъдат способни да предвиждат неговите потребности година напред, преди те да възникнат като реалности. Накратко, HR отделът трябва да поеме лидерската роля в осъществяването на организационните промени, и това той трябва да го прави много бързо и ефективно.

2. HR отделът трябва да стане  ROI-подразделение.

Наред с развитието нa технологиите и разширяването на външните консултантски услуги HR отделът  се намира под усилващото се въздействие на естественoто изискване – да стане подразделение, което да носи приходи. Всички основни длъжностни задължения попадат под пресата на едно и също изискване – да проявят своят ефективност. Ръководителите на HR отделите неизбежно трябва да фокусират своето внимание и дейност върху икономическата целесъобразност на предприеманите от нея стъпки, на тяхната рентабилност от гледна точка на бизнес. Успешните HR отдели трябва да работят пряко и непосредствено с ръководителите на финансовите служби на компанията, за да могат да разполагат със своевременна и точна информация , да оперират с конкретни цифри, повишавайки по този начин своя авторитет и укрепвайки доверието към своите изводи и предложения. HR-службата трябва да бъде оценявана от позицията на „нулевия бюджет“, изхождайки от това, че ти не си полезен, докато не докажеш обратното. HR-програмите трябва автоматически да се прекратяват , ако не се възобновяват или надграждат, трябва постоянно да се трансформират премествайки ресурсите от непродуктивни програми на по-продуктивните. Вместо да чакат намаляването на бюджета, HR трябва да заемат активната позиция и самостоятелно да разкриват неефективните програми, отказвайки се от тяхното осъществяване.

3. HR– отделът трябва да притежава конкретни преимущества

Нашата първостепенна задача е да направим отделът конкурентно способно подразделение. Традиционно HR-службите са ориентирани „върху вътрешните проблеми“ на организацията, нейната функция се свежда преди всичко до това какво става на пазара на труда – обаче новото време изисква от HR-отделът ново изискване – способността да конкурира и да „води разузнаване в боя“. Какво означава това? HR отделът трябва да умее да действа паралелно, непосредствено с изводите от сравнителния анализ. От резултатите на HR-програмите, трябва да се убедим, че всяка първостепенна НR-функция се осъществява на най-високото ниво в сравнение с аналогичните функции на нашите непосредствени конкуренти. Да притежаваш конкурентноспособно преимущество означава също така да предвиждаш и действаш изпреварващо, за да можеш постоянно да се намираш на крачка от конкурентите. НR отделът трябва да умее да събира необходимата информация за конкурентите, относно техните методи в сферата управление на човешките ресурси, като при това умело скрива и маскира собствените методи. Вместо да действа на принципа „само да не изоставаме“ НR отделът трябва да направи всичко възможно, да превърне …

Допълнителна информация
Цена 15 лева
Приблизителен обем, страници 5 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 341002

 

Вижте още …
  •  Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи