Оценка и формиране мотивацията на кандидата за работа

Оценка и формиране мотивацията на кандидата за работа

formirane- ocenka-mativaciata-na-kandidata-za-rabota

Добрият кандидат, това е мотивираният кандидат. Ако кандидатът е достатъчно мотивиран, дори и да няма всички необходими качества, ще успее доста бързо да ги получи. Колкото е по-голямо нивото на мотивация, толкова по-бързо се получават необходимите за дадената работа навици. Разкриването на истинската заинтересованост на кандидата за конкретната длъжност, като минимум не губи напразно времето за общуване с кандидата, който преследва своите цели, различни от целите на фирмата, а като максимум приемане на работа на активен човек, ориентиран към постигане на общите цели. Днешният кандидат е добре осведомен за очакванията на работодателя, затова при събеседването е склонен да демонстрира „правилна мотивация” при отсъствие на такава. Защо?

  • В плановете на кандидата може да не влиза дългото заседяване на тази работа, тя му е необходима, за да няма прекъсване на трудовия стаж, докато си намери по-интересна работа.
  • Кандидатът може просто да събира информация за пазара на труда сравнявайки предложенията на различните работодатели.
  • Процесът (ходене на интервюта) не без основание много кандидати разглеждат като добро стимулиране, метод за поддържането си във форма, формиране на навици за общуване. Несъмнено стремежът да се саморазвиват е похвален, но да не е за наша сметка. Затова при приемането на работа е необходима поетапната оценка (в известна степен и формиране) мотивацията на кандидата.

Етап 1. Много ръководители започват с това да разкриват и красиво, да формулират положителните моменти на свободната длъжност. И правилно постъпват. Важно е да не се забравя, че „продажбата на свободното работно място” не се отличава от продажбата на всеки друг продукт или услуга. Всеки опитен продавач ще ви каже, че няма универсални позитивни качества на продукта, с други думи за всеки отделен кандидат трябва да се разкрият конкретни, явяващи се привлекателни именно за него, фактори. Затова е необходимо да се знае какво именно може да …

 

Допълнителна информация
Цена 10 лева
ОПриблзителн обем, страници 2 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 341007

 

Вижте още …
  •  Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи