АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВОПРОГРАМА

 

Занятие № 1 – УМЕНИЕ ЗА РАБОТА В КОЛЕКТИВ

Развиваме чувство за колективност, учим се да работим в екип. Тренинги за сплотяване. Весели екипни упражнения, които ще позволят не само да се запознаете, но и ще Ви позволят да се разкриете.

Занятие № 2 – ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЬОРА

Ще се научим да виждаме, чуваме, чувстваме партньора и да му отговаряме. Развиваме чувсто на отговорност за партньора, от което зависи успехът на играта и за двамата. Освен това упражненията по двойки позволяват да се развие вниманието.

Занятие № 3 – РАЗКРЕПОСТЯВАНЕ, СВАЛЯНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ БЛОКАЖИ

Известно е, че тялото е най-важният инструмент на актьора, което трябва постоянно да се развива. Ще поработим с тялото, ще се научим да го чувстваме и свободно да го владеем. Ще се научим да сваляме блокажите, да се отпускаме, да управляваме езика на тялото.

Занятие № 4 – РАЗВИВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО, ПАМЕТТА, ВЪОБРАЖЕНИЕТО

Актьорът трябва да може да вижда, чува, възприема обкръжаващия свят. И затова упражненията за развиване на паметта са най-важни. Ще наблюдаваме както света като цяло, така и отделни явления и предмети. Също така ще тренираме паметта и развиваме  въображението, което ще ни бъде от полза в ежедневния живот.

Занятие № 5 – РАЗВИВАНЕ НА ПЛАСТИЧЕСКАТА ИЗРАЗИТЕЛНОСТ НА ТЯЛОТО, МИМИКАТА И ЖЕСТИКУЛАЦИЯТА

Ще се начуим да слушаме своето тяло и да използваме правилни жестове, да ги виждаме отстрани, ще поработим над разшифровката им. Ще поработим и над мимиката. Ще усвоим упражнения за психологически жест.

Занятие № 6 – РЕЧЕВО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Ще направим артикулационна тренировка, ще четем скоропоговорки. Ще поработим над гласа, правилното дишане, силата на гласа, височината на диапазона и темпо-ритъма на гласа. Ще анализираме тестови жанрове и ще ги пробваме в етюди.

Занятие №7 – ЧУВСТВО НА РИТЪМ И ТЕМПОРИТЪМ

Ще се научим на органично движение на сцената чрез усещане на темпоритъма. Ще намерим взаимовръзка на вътрешния живот на актьора и темпоритъма на външното поведение.

Занятие №8 – ЕМОЦИОНАЛНО РАЗКРЕПОСТЯВАНЕ

Ще разгледаме основните видове емоции, ще се научим да превключваме от една емоция на друга. Ще разгледаме жизнени ситуации, ще анализираме тяхното емоционално съдържание и ще изиграем интересни етюди.

Занятие №9 – НАБЛЮДАТЕЛНОСТ

Ще се научим не само да гледаме, но и да виждаме. Тренингите по наблюдение са основната част от обучението на актьорите. Наблюденията помагат за измисляне на нови образи, помагат да бъдем различни.

Занятие №10 – ОВЛАДЯВАНЕ МЕТОДИТЕ НА ИМПРОВИЗАЦИЯ

Ще се научим как лесно и свободно да поддържаме разговор, да се включваме мигновено във  всяка ситуация. Ще поработим  над импровизацията на думи и действия.

Занятие №11 – РАЗВИВАНЕ НА ФАНТАЗИЯТА И АКТЬОРСКОТО ВЪОБРАЖЕНИЕ

Ще се учим да разботим с приказки, ще създаваме сюжети, характери. Включваме художественото мислене, ще създаваме интересни образи на герои и ще изпълваме играта с изразителност.

Занятие №12 – РАБОТА С ПРЕДМЕТИ

Влючваме въображението, развиваме телесната памет, ще се учим да виждаме обкръжаващия свят в друга светлина. Ще усвояваме тренинги за оправдаване на физически  действия и промяна на отношението към предмета.

Занятие №13 – РАБОТА С АТМОСФЕРАТА

Как да създаваме нужната атмосфера около нас? Как да се приспособяваме към атмосферата на другите? Ще разгледаме положителните и отрицателни атмосфери. Ще се научим да превключваме.

Занятие №14  – РАБОТА С ОБРАЗИТЕ

Ще изберем за всеки интересен образ, ще поработим над него, ще се научим да бъдем други.

Занятие №15 – ОТКЪСИ ОТ ПИЕСИ

Всеки ще има роля с думи. В хода на занятията всеки ще може да почувства себе си истински актьор, да се разкрие, да се превъплъти.

Занятие №16 – ПРАКТИКА

Практикуваме, практикуваме и пак практикуваме!

40 лева на месец