Тактики за водене на полемика и неутрализиране на уловките в спора

Тримесечен практически курс

Цел на тренинга:

Усъвършенстване на практически умения и навици:

 • Ясно да формулирате своята позиция;
 • Последователно да построявате убедителна аргументация;
 • Грамотно да критикувате позицията на опонента в спора;
 • Да намирате грешки, както в своята, така и в чуждата аргументация;
 • Умело да отговаряте на ,,нелеки“ въпроси
 • Да водите различни по вид полемики;
 • Да участвате в истински дебати, а не само да наблюдавате тяхни пародии по телевизията.

Аудитория

Политици, държавни служители,бизнесмени, топ-мениджъри и всеки койтотрябва да установява контакт в недружелюбна или конкурентна среда, да води ,,твърди“ преговори, да участва в публични дебати и дискусии.

Програма на тренинга:

 1. Тренинг готовност за излизане( изход) от положение.
 2. Отработване на противодействие в спора с демагогски методи.
 3. Отработване на прехвърляне на инициативата.
 4. Отработване на манипулативни техники на въздействие върху речевия партньор.
 5. Отработване на импровизаторски моменти по време на дебати.
 6. Отработване на невербални елементи на поведение по време на дебати и спорове.

В програмата :

 • Основни понятия: логика , диалектика , демагогия , софистика , фалшива дилема, противоречие , дискусия, дебат , аргументи , убеждаване , конфликт;
 • Технологии и технологични инструменти за убеждаване по всякакви въпроси; отработване на практика  способността за влияние и промяна мнението на речевия партньор или зала, превръщане на навиците в автоматично владеене;
 • Тренинг за готовност от излизане от положение в нестандартни , негативни , непредвидени ситуации, при провокативни въпроси; готовност за бърз отговор на неочаквани и провокативни въпроси на събеседниците;
 • Отработване на противодействие в спора с демагогски методи: манипулиране в смисъл изявления, грешни силогизми и софизми, подмяна на тезиса, преминаване към личността, лъжлива дилема, апелиране към очевидното, аргумент на силата или незнанието, използването на фалшиви или недоказани аргументи;
 • Отработване на поемане на инициативата, превод на разговора или спора в нужното или изгодното за себе си направление, блокиране доводите на събеседника;
 • Отработване на манипулативни техники за въздействие върху речевият партньор и защитни техники срещу опонента при използване на методи за манипулация;
 • Отработване на импровизаторски моменти по време на дебата, тежки преговори, възможността да се използва хумор, ерудиция, езоповски език, парадокси за засилване на своята позиция или за отслабване позицията на партньора;
 • Отработване на невербални елементи на поведение по време на дебати и спорове: жестове и пози на оратора, поглед, мимика.

А за да можете само да оцените програмата на обучение, качеството на преподаване, да формирате свое собствено мнение за нашите курсове за личностно развитие и да разберете доколко те са полезни за вас – заповядайте при нас на безплатните занимания – Ден на откритите врати, където ще получите изчерпателна информация за “Курса по ораторско изкуство и майсторство на общуването“, а също квалифицирани отговори на всички интересуващи ви въпроси.

 

Без ограничение на възрастта!