Практически анализ на финансовите отчети

Практически анализ на финансовите отчети

Петър Петров – автор и водещ на семинара

Практически анализ на финансовите отчети

Тематичен план на семинара

Тема 1 – Финансови отчети: Цел, последователност и принципи на съставянето на финансовите отчети; Доклад за дейността; Индикатори за достоверност на финансовите отчети.

Тема 2 – Методи за анализ на финансовите отчети: Общ преглед на финансовите отчети; Изменения по години (хоризонтален/времеви анализ); Структурни изменения (вертикален анализ); Индексен (трендови) анализ; Сравнителен (пространствен) анализ; Факторен анализ; Метод на финансовите съотношения (анализ на коефициенти).

Тема 3 – Процедури при анализ на финансовите отчети: Бърз анализ на финансовите отчети; Задълбочен анализ (на ниво подробности): Анализ на финансовите отчети от гледна точка на мениджърите; Анализ на финансовите отчети от гледна точка на собствениците; анализ на финансовите отчети от гледна точка на кредиторите.

Тема 4 – Системи на финансови съотношения: Система ДюПонт; Модели за прогнозиране на корпоративен банкрут: Модели на Алтман; Модел на Спрингейт; Модел на Фулмър; Модел на Тафтър. Значение и приложимост на системите на финансови съотношения.

Тема 5 – Оборотен капитал и ликвидност, финансов ливъридж, растеж и насоки за преструктуриране: Видове оборен капитал и ликвидност. Аналитична стойност на показателите Нетен оборотен капитал (WC) и Печалба преди лихви, данъци, амортизации и обезценки (ebitda). Финансов ливъридж; Темп на устойчив растеж; Насоки за преструктуриране: Стратегии за увеличаване на приходите; Стратегии за намаляване на разходите; Стратегии за намаляване на активите.

Тема 6 – Практическо използване на анализа на финансовите отчети (и насоките за преструктуриране) в конкретни бизнес ситуации: Съставяне на доклад за дейността; Преструктуриране на кредити; Разработка на бизнес програми; Бизнес преговори.

Начин на провеждане:

Мултимедийна презентация, съчетана с динамично участие (задаване на въпроси, обсъждане на казуси) от страна на участниците и лектора.

Информация за курса
Лектор Петър Петров
Цена 190 лв. без ДДС;

За двама и повече участници 10 % отстъпка от цената

За записване ТУК или на тел. 032 58 28 13 /office@training-center.bg
Включва Включва персонални учебни материали.Wi-Fi интернет, две кафе-паузи
Кога КАЛЕНДАР на провеждане на семинара- ТУК

Продължителност: Еднодневен семинар от 9.30 до 17.00 часа

Брой участници в група мин. 4-6 човека *Семинарът ще стартира при събиране на нужния минимум.
Сертификат Да, участниците в семинара получават сертификат.

 

Участието в семинара става след предварително записване на посочените телефони и заплащане чрез предложените разплащателни системи или в офиса.

Запишете се за семинара