Анализ за кредитни специалисти – нюанси и счетоводни машинации

Анализ за кредитни специалисти – нюанси и счетоводни машинации

Обучение с практическа насоченост с Петър Петров

Обучения за банкови служители

Тематичен план на обучението:

 1. Преглед на аналитичната процедура при фирменото кредитиране:

  obuchenie za kreditni specialisti - bankovi slujiteli

 • Логика, структура и съдържание на аналитичната процедура при различните видове фирмено кредитиране – кредитиране за оборотни средства, инвестиционно и проектно финансиране.
 • Връзка между правната и икономическа трактовка за предприятието с кредитния анализ:
 • Анализ на правата, задълженията и фактическите отношения.
 • Анализ на измененията в средствата, източниците, увеличението и намалението на изгодите.
 • Проверка за достоверност на финансовите отчети. Критични позиции от финансовите отчети, свързани кредитния анализ.

2.1. Анализ за преждевременни или фиктивни приходи и разходи, активи и пасиви:

 • Запаси, парични средства, надценени активи.
 • Корективни пера и незавършено производство.
 • Специфични приходи/парични потоци в предприятия със селскостопанска дейност. Разлики в отчитането по МСС и НСС.
 • Провизии, отсрочени данъци, резерви.
 • Оперативен и финансов лизинг.

2.2.Анализ на икономически групи и свързани лица. Анализ на свързани лица без наличие на задължение за консолидация.

2.3.Работа и извличане на аналитична информация от специфични счетоводни документи:

 • Главна книга и оборотна ведомост: Недостатъците на оборотната ведомост.
 • Годишни данъчни декларации: Важна аналитична информация от годишните данъчни декларации.
 • Дневници за покупки/продажби и декларации по ЗДДС. Аналитична информация от VIES и Интрастат декларации.

2.4.Анализ на фактическите отношения – клиенти/доставчици, качество на портфейла, организационна структура и структура на персонала.

 1. Специфични въпроси, свързани с финансовия анализ и структуриране на кредитната сделка:
 • Оборотен капитал. Видове оборотен капитал. Процедура при определяне на размера на необходимия оборотен капитал – при реални и при манипулирани данни.
 • Заблудите на нетния оборотен капитал.
 • Логика и интерпретация на основните финансови съотношения. EBIT, EBITDA, DSCR, ROA, ROE, Current Ratio, Quick Ratio, Crisis Liquidity Ratio и други.
 • Структуриране на кредитната сделка. Сезонност и „булетно” плащане.
Информация за курса
Лектор Петър Петров
Цена 220 лв. без ДДС;

За двама и повече участници 10 % отстъпка от цената

За записване ТУК или на тел. 032 58 28 13 /office@training-center.bg
Включва Включва персонални учебни материали.Wi-Fi интернет, две кафе-паузи
Кога КАЛЕНДАР на провеждане на семинара- ТУК

Продължителност: Еднодневен семинар от 9.30 до 17.00 часа

Брой участници в група мин. 4-6 човека *Семинарът ще стартира при събиране на нужния минимум.
Сертификат Да, участниците в семинара получават сертификат.

 

Участието в семинара става след предварително записване на посочените телефони и заплащане чрез предложените разплащателни системи или в офиса.

Запишете се за семинара