Курс за HR: Ефективната мотивация на персонала. Методи за въздействие и влияние

Ефективната мотивация на персонала. Методи за въздействие и влияние

5 седмичен практически курс

Курс за HR Специалисти, Мотивациа на персонала, курс за човешки ресурси

Успехът в работата на всяка една организация се дължи най-вече на качеството на човешките ресурси, които тя успява да привлече, запази и развие.

Развитието на човека означава най-вече осъществяване на неговия потенциал. Развитието на човека е това, което хората могат да вършат, това, което могат да бъдат, и тяхната свобода да правят истински избор в живота си” (“Глобален доклад за развитието на човека, 2006”).

В съвременната сложна и променяща се икономическа среда и предизвикателствата свързани с членството ни в Европейския съюз, все по-целенасочено се търсят и прилагат методи, техники и средства за осигуряване на мотивиран, високопродуктивен и лоялен персонал, способен да реализира целите на организацията в средно-срочна и дългосрочна перспектива.

Повишаването на ефективността в управлението на човешките ресурси е важна част от осъществяването на реформите и осигуряване на устойчиво развитие на организациите.

За кого е предназначено обучението?

За HR специалисти, собственици и управители на фирми и всички, които се занимават с повишаването на ефективността в управлението на човешките ресурси, чрез мотивацията на персонала, като важна част от осъществяването на реформите и осигуряване на устойчиво развитие на организациите.

Целта на обучението е:

  • Да се предоставят знания и умения на участниците за самостоятелно провеждане на ефективни мотивация на персонала, както и да се както материални, така и нематериални форми на мотивация на персонала.
  • Да се повиши квалификацията на ръководителите и сътрудниците на HR отделите по въпросите за организация на системата за мотивация на персонала.
  • Да се усвоят теоретични знания, да се отработят практически алгоритми, методи и техники при управлението и мотивацията на персонал.
  • Обучение на участниците в допълнителни умения за прилагане на материална и нематериална мотивация на персонала.

Форма за провеждане на курса: В процеса на курса участниците изпълняват упражнения, играят ролеви игри, решават казуси. Всеки раздел от тематичния план се изпълнява на практика.

Информация за курса
Лектор Тодор Терзиев
Цена 180 лева;

Пакетна цена за 2-ма: 320 лв.

Пакетна цена за 3-ма: 399 лв.

За записване ТУК или на тел. 032 58 28 13 /office@training-center.bg
Програма В презентацията
Формат *Продължителност на курса: 5 седмици – всеки вторник от 18.00 до 21.00 часа
Брой участници в група мин. 4-6 човека *Курсът ще стартира при събиране на нужния минум.
Сертификат Да, след завършване на програмата и след успешно полагане на изходен тест, Вие имате възможност да получите сертификат.

 

Участието в курса става след предварително записване на посочените телефони и заплащане чрез предложените разплащателни системи или в офиса.

Запишете се за курса