Комуникация

29Jul 2013
Психологически тренинг

Участието в тренинга ще ви позволи да научите изкуството на човешкото общуване. Заниманията са построени на базата на най-новите техники в НЛП и …

16Sep 2012

  Гласът е уникално средство за активно влияние на хората и мощен инструмент за създаване на реалноста. Слушайки гласа на човека, ние първо чуваме интонацията, характеристиките на гласа, и чак след това съзнанието ни възприема смисъла на казаното. По-малко от 30% от информацията, която постъпва чрез речта, се възприема от това КАКВО е казал събеседникът […]