Управление по цели

MBO-Management by Objectives /Управление по цели/

Тренингът е предназначен за собственици на бизнес и топ – мениджъри.

Актуалност на тренинга

Управление по цели е системен и организиран подход, който позволява на мениджърите да се фокусират върху постижими цели и да получат най-добри резултати с наличните ресурси. Системата за управление по цели трябва да обезпечава концентрация на усилията. Етапите по внедряване на системата за управление по цели се състоят от анализ на системата за управление на организацията на принципа „Както е сега“, проектиране на промените по принципа „Как трябва да бъде“, подготовка на плана за организационни промени и съставяне на графика за оперативни задачи.

Цел на тренннга:

  1. Придобиване на знания и навици, необходими за системен подход към управление на организацията.
  2. Анализиране на действащата система на управление.
  3. Определяне областта на промени в съществуващия подход на управление.
  4. Подготовка на проект за организационни промени в компанията.

 

Програма на тренинга:

1. Какво е това ,,Управление по цели‘‘?

– Принципи на анализа на системата на управление „Както е сега“;

– Къде искаме да отидем?

– Как да определим дали се движим в правилна посока?

– Функции на управленски дейности;

– Определение на управление по цели;

– Система на балансирани показатели /BSC/;

– Система на ключови показатели /KPI/.

 

 2. Организация на процеса на управление по цели.

– Планиране на промени в организацията на принципа „ как трябва да бъде“;

– Разработване и поставяне на цели;

– Шест етапа на системата за управление по цели;

– Принципите за управление по цели;

– Стратегии за управление по цели;

– Планиране на постигане на целите;

– Осем области, за които се установяват цели;

– Управленска матрица и делегиране на пълномощия;

– Организационен дизайн на системата за управление по цели.

 3. Процесът на управление по цели.

– Лидерство и управление;

– Система за определяне на целите и оценка на постиженията;

–  Координиране  действията на служителите;

–  Система за възнаграждение и мотивация;

– Система за обучение и развитие на персонала;

– Разработка на системи за контрол и корекция на резултатите на постиженията;

– Диагностика на проблемите при изпълнение.

– Планиране и управление  постиженията на персонала.

Форми и методи, използвани по време на тренинга:

Обмяна на опит между участниците; мини – лекции на автора на тренинга; презентация на методите и техниките; делови и ролеви игри анализ на казуси; практически групови и индивидуални задачи за подобряване  уменията за управление; работа по двойки; индивидуално обучение; демонстрация на техники; видео обучение.

Всички участници получават комлект материали по тренинга и сертификат за участие.

Допълнителна информация
Лектор Йордан Ангелов
Цена 120.00 лв.
Фирмен коучинг Да
За записване ТУК или тел. 032 58 28 13 / office@training-center.bg
Брой участници в група 8-16
Кога 25.06. от 10.00 д0 17.00
Продължителност Еднодневен /8 ак.часа/
Сертификат Да, след завършване на програмата и след успешно полагане на изходящ тест, Вие имате възможност да получите сертификат.

 

Вижте още …

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!