Модел на потребителско поведение – фактори, фази, типове

Модел на потребителско поведение: фактори, фази, типове

 povedenie-na-potrebitelite

  1. Модел на потребителско поведение 

Пазара на потребителите са граждани и домакинства, които купуват стоки и услуги за лично потребление.

Всеки ден потребителите вземат множество решения за това, какво да купят. Продавачите изучават потребитeлското поведение поради факта, че те трябва да вземат решения за това какво, къде и колко да продадат.

Отправната точка на проучването на потребителите е модела на поведението на потребителите. Маркетинговите и други методи проникват в „черната кутия“ на потребителя и пораждат определена реакция. Задача е да разберете какво има в “черната кутия”.

На потребителите въздействат два фактора:

  • Маркетинговите (контролирани от продавачите). Към тях се отнасят елементите на комплексния маркетинг: стока, цена, разпостранение, предвижване.
  • Фактори на околната среда, които включват икономически, технологични, политически и културни фактори.

Маркетингови стимули

Стока, Цена, Разпространение, Придвижване

Други стимули

Икономически, Технологични, Политически, Културни

,,Черна кутия“ /подсъзнанието/на клиента

Личностни характеристики, Процесът на вземане на решение за покупка

Реакцията на клиента

Избор на стока, Избор на марка, Избор на посредник, Избор на време за покупка, Избор на обема покупка.

Обкръжаващите потребителя фактори попадат в „черната кутия“ на неговото подсъзнание и се превръщат в съвкупност от наблюдавани реакции: избор на стоката, търговска марка, търговски посредник, време на покупката, обем на покупката.

Маркетинга проучва по какъв начин в „черната кутия“  стимулите се превръщат в реакции. За целта се изучават:

  • Личните характеристики на потребителите. Те влияят на това, как потребителя възприема външните стимули и реагира на тях;
  • Процеса на вземане на решение от потребителя, който определя потребителското поведение.
  1. Фактори, влияещи на поведението на потребителите

Факторите, влияещи на поведението на потребителите са представени на рис.2 .

Културни фактори. Към тях се отнасят културата, субкултурата и обществения клас. Те оказват най-голямо влияние на поведението на потребителите.

Култура – набор от основни ценности, модели на възприятие, нужди и поведение, заложени в членовете на обществото. Тя оказва голямо влияние върху потребностите и поведението на човек. Човекът се формира в конкретна културна среда. В процеса на социализация, той усвоява ценностите на културата на своя народ. Ценностите определят какво е прието в обществото. Всички ежедневни постъпки на човек, неговите навици, възгледи несъзнателно отразяват културата, към която той принадлежи.

Всяко общество или класа има своя собствена култура, и тя по различен начин влияе на поведението на членовете на обществото, в това число на потребитeлското поведение.

Субкултурата – група от хора в рамките на културата, които се придържат към …

Допълнителна информация
Цена 25 лева
Обем, страници 10 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 141013

 

Вижте още …

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи