Еристика: Как да победим в спора

Еристика: Как да победим в спора

Всеки от нас е участвал в най-различни спорове и дискусии, така че общите принципи на водене на спора са ни известни без всякаква теория. Спорът е сблъсък на интереси, позиции, в хода, на които всяка от страните аргументирано отстоява становище по обсъждания проблем и се стреми да обори аргументите на другата страна.

Спорът е важно средство за изясняване и решаване на въпроси, предизвикващи разногласия, по-добро разбиране на това, което не е ясно и още не е намерило убедителна обосновка. Дори ако страните по спора не стигат до съгласие, в хода на спора те по-добре я изясняват, както позициите на другата страна, така и своите собствени.

Изкуството за водене на спор се нарича еристика. Еристиката се разделя на диалектика и софистика. Диалектиката е развита от Сократ, който първи прилага думата “диалектика” за обозначаване на изкуството за водене на ефективен спор, диалог, в който по пътя на проблеми и конфронтация на мненията се постига истината. Софистиката, поставяйки си за цел победа в спора, а не истината, съществено компрометира самата идея за изкуството на спора.

Еристиката не е отделна наука или раздел от някоя наука. Тя представлява разновидност на “практическото изкуство”, подобно на учене на ходене или музика.

Ще разгледаме основните препоръки на еристиката относно поведението в спора.

  1. Не трябва да спорим без необходимост. Ако има възможност да се постигне съгласие без спор, трябва да се използва.

Срещат се хора, готови да спорят с или без повод, дори понякога се гордеят в това…

Допълнителна информация
Цена 15 лева
Приблизителен обем, страници 5 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 441001

 

Вижте още …

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи