7 начина за организиране на публична изява

7 начина за организиране на изказване

Хронологичен метод. Разположете идеите си в хронологична последователност: „ В миналото ние правихме А, сега Б, но скоро ние ще бъдем способни да правим В“.

Тематичен метод. Групирайте идеите си спрямо основния логичен подраздел на своето изказване и отговорете на въпросите: кой, къде, кога, как и защо. Такъв метод е пример за проста, логична и тематична структура на изказване.

Пространствен метод. Използвайте тази структура , за да изразите идеи, в които разположението на нещо е от първостепенно значение: „ Три възможни места за разполагане на нашите нови филиали…..“.

Метод за отделяне на решаващите проблеми. Определете природата на проблема, обозначете нейните причини, а след това предложете решение.

Причинно-следствен метод. Представете в детайли причините за дадените условия, или ситуации и опишете техните основни последствия, или ефекти…

 

Допълнителна информация
Цена 10 лева
Приблизителен обем, страници 2 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 441012

 

Вижте още …
  • Работа с възраженията на клиентите

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи