Създаване на бранд

Създаване на бранд

Brand е многолик образ, по който клиентите моментално разпознават именно вашата марка ( название, лого, дизайн, шрифт, лозунг и т.н.). Как да намерите точно този щрих, който без излишни думи трайно да се асоциира в съзнанието на хиляди хора с маратонки? Къде да намерите образа на този каубой, който ще продава цигари по цял свят?

Създаване на търговска марка, това е метод за пазарно насърчаване на продукта чрез създаване на уникално име, имидж – т.е. бранд.

С какво започва създаването на бранда

„Coca-Cola”“, „Marlboro“, „Мерцедес“, „Patek Philippe“ – това са все марки. Чрез закупуването им, човек плаща не само за добрия вкус и комфорт, той плаща за името или престижа. Човек купува името. Бранда е преди всички репутация. И тя трябва да бъде безупречна и желателно дългогодишна.

Много истинска марка вече са минали сто години. Но ако вие сте на пазара от скоро, това още не означава, че от вашия продукт няма да  направите бранд. Просто трябва да знаете как. Тъй като създаването на бранд изисква значителни капиталови инвестиции, а грешката може да доведе до стотици хиляди единици от всяка условност, по-добре да поверите тази дейност на професионалисти.

Задължително условие за създаването на марката е гаранция за високо качество. Ако сте способни и сте готови да обезпечите това на всеки продукт или услуга, които предлагате, е време да се замислите над създаване на бранд.

Какво дава създаването на бранд?

Освен широката известност, бранда обезпечава и редица материални предимства. По-специално, за маркови продукти клиентите са готови да платят значително повече, а с времето успешната марка може да бъде закупена като обект на интелектуална собственост – скъпо или много скъпо.

Създаването на бранда обезпечава:

 • Безупречно разпознаване сред редица аналогични продукти
 • Създаване на положителен имидж на марката, увереност в качеството
 • Доверието на клиентите
 • Избор на клиента именно в полза на тази марка
 • Формиране на образ, на който искат да съответстват потребителите ( поклонниците на марката)

Компанията, която е решила да превърне търговската марка в бранд, прави дългосрочни инвестиции в своето бъдеще чрез формиране на емоционални взаимоотношения с клиенти, потребители на услугите. Повишавайки стойността на марката, вие увеличавате стойността на активите на компанията и стойността на своя бизнес.

„Training Center IJ” ви предлага комплекс услуги по създаване на бранд, който се състои от следните етапи:

 • Разработва или уточнява мисията на компанията, която се отразява в атрибутите на марката.
 • Определя се перспективното виждане на основните компоненти, изследват се липсващите характеристики ( прилага се метода „поглед на бранда отстрани“ и др.), предлагат се характеристики на подмарки и т.н.
 • Въз основа на данните от маркетинговото изследване се изработва същността на бранда ( това, от което се състои бранда).
 • Изследва се конкурентната среда, което дава многостранна информация за пътищата и способите за насърчаване на марката.
 • Въз основа на предишните стъпки се извършва комплексно изграждане на стратегията на бранда.
 • Осъществява се позициониране на марката, което позволява изграждането на комуникационна (рекламна) стратегия на марката.
 • Провежда се формиране на култура, легенди и история на марката.
 • Постоянно се провежда контрол и одит, което ви позволява да формирате имидж на марката и оперативно да реагирате на неговата промяна.

В процеса на провеждане на комплексните мероприятия по създаване на бранда също така се осъществяват технологични работи:

 • дизайн, лого
 • разработка на име
 • патентна регистрация
 • оценка на бранда.

Комплексните услуги за създаването на марката изисква наличие на изходна информация от заявителя за детайлите и особеностите на проекта ( бриф „Създаване на бранд“).

Услугите по създаването на марката се извършват на база договор със заявителя.

Стойността на услугите по създаването на марката се определят за всеки конкретен случай.

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?