Разработване на маркетингови стратегии

Разработване на маркетингови стратегии

Маркетинговата стратегия е фундаменталната основа, без която не може пълноценно да функционира и да се развива нито една компания, чиято дейност е базирана на продажба на своите продукти или услуги.

Изборът на маркетингова стратегия  е първото, с което започва топ мениджмънта на компанията, след внимателно проучване и задълбочен анализ на пазара. Ако анализът на пазара е дал отговор на въпросите: „Какво да продавам?“ и „Къде да продавам?“, маркетинговата стратегия показва как да се продава.

Стратегия е „изкуството на пълководеца ( гръцки), т.е. най-общия план за дейността на стратега в дългосрочна перспектива. Маркетингът е постоянна война за клиенти и пазари. Съответно, маркетинговата стратегия е дългосрочен концептуален план за завладяването на пазара, реализация на своя продукт.

Истинският стратег е въоръжен е въоръжен с основните теоретични познания, знае много маркетингови стратегии и, по-важното е, че знае как да ги използва правилно. Изборът на всяка една от стратегиите зависи от характеристиките на продукта и сегашната му позиция на пазара, конкурентната среда, и др. В общи линии, всички стратегии могат да бъдат разделени на защитни и настъпателни.

Отбранителната стратегия прилагат компании, марки и брандове, твърдо стоящи на пазара на лидерски позиции. Това се безспорни лидери на пазара, които нямат достойни конкуренти. Атакуващите стратегии се прилагат по отношение на продукти, които още не заемат лидерски позиции, но се стремят към това. Избора на маркетингова стратегия с невъзможен без цялостно разбиране на пазарните условия, дейностите на конкурентите и други важни данни.

„Training Center IJ” ви предлага комплекс услуги по разработка и внедряване на маркетингови стратегии, които включват следните етапи:

 • Идентифициране на силните и слабите страни на компанията
 • Анализът на външната среда (нейното икономическо и социално въздействие)
 • Изследването на свързани пазари
 • Идентифициране на перспективни пазарни ниши
 • Конкурентен маркетинг
 • Анализ на вътрешната среда
 • Оценка на плана на маркетинга
 • Изграждане на система на взаимоотношения с клиентите
 • Анализ на жизнения цикъл на продуктите и услугите
 • Позициониране на продукта
 • Разработка и контрол ма стимулиращи мероприятия.

Комплексът от изброените работи по разработка на маркетингова стратегия за насърчаване на вашия продукт или услуга предполага наличие на изходна информация от заявителя за детайлите и особеностите на проекта ( бриф „Разработка на маркетингова стратегия“).

Работата по разработка на маркетингови стратегии се провеждат на база договор със заявителя.

На всеки етап от работата на заявителя се предоставят отчети, които показват източници, таблични, статистически данни и методологията, на базата на която провежда проучването.

Окончателните резултати се предоставят във вид на презентация в PowerPoint,, аналитичен отчет, съдържащ подробна информация на маркетинговата стратегия, нейните принципи, както и прогнозите за насърчаване на даден продукт или услуга в конкретни цифри, таблици и графики.

Стойността на услугите по разработване на маркетингови стратегии се определят за всеки конкретен случай.

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?