Разполагане на търговска точка

Разполагане на търговската точка/обект/

Анализ на местоположението на търговската точка

За фирми, работещи в сектора на търговията на дребно, успешното разполагане на търговската точка е половината от успеха. Освен това, голямата половина. Изгодното разполагане обезпечава на търговската точка по-голям и непрекъснат оборот, лоялност на постоянните клиенти, както и поддържа позитивен имидж на дадения магазин или верига.

Правилното географско положение на мястото на търговската точка създава на клиентите максимално комфортни условия, което определя избора между два и повече магазина в полза на вашия магазин.

Ключови фактори за разполагане на търговската точка

Избор на място за бъдещата търговията на дребно определят транспортните и пешеходни потоци, конкурентното обкръжения характеристиките на района като цяло (промишлена зона, бизнес център, хотели и др.).

Когато професионално мнение на местата за бъдещите търговски точки е задължително да се вземат предвид следните фактори:

 • Района като цяло, неговия търговски потенциал в зависимост от предлаганите от вас продукти;
 • Територия: добра видимост на мястото на търговската точка, интензивността на транспортните и пешеходни потоци, схема на улиците, специфика на пътните условия и др.;
 • Конкурентна среда: други магазини, пазари, павилиони и др.;
 • Предимствата на местоположението: наличието на зони за паркиране и др.

Анализ на площадката на разполагане на търговската точка

Основното изследване на площадката и помещенията на бъдещата търговска точка предполага подробно изучаване на целевата аудитория. Идентифицират се основните групи потенциални потребители, техните социално-демографски характеристики, видове домакинства, причините за избора на мястото на продажба, времето от денонощието и дните от седмицата, когато те ще правят покупки. Необходимо е незабавно да се анализира възможността за предоставяне на някои допълнителни услуги, както и отношението на аудиторията към различните видове реклама.

При избора на обекти за бъдещия магазин се използват данните, получени от проучването и интервютата на потенциални посетители. Провежда се замерване на автотранспортните потоци. Както и store-check-анализ на търговските точки в:

 • Най-близкия (до 4 км)
 • Средно (4-6 км)
 • Далечен (до 10 км) от търговските зони.

Резултатите от това комплексно изследване помагат да се избере най-правилния формат на търговия (мини-маркет, супермаркет, специализиран магазин, бутик, универмаг, търговски мол или др.).

За определянето на формата на търговия отговарят:

 • географско местоположение на предполагаемия магазин;
 • клиентски поток;
 • търговска площ, както и складови и спомагателни съоръжения;
 • гама от продукти;
 • количество персонал и каси;
 • форма на обслужване и допълнителни услуги;
 • наличие и обеми на собствено производство ( под марката на продавача);
 • средно количество клиенти;
 • среден обем продажба на клиент;
 • ценова политика.

„Training Center IJ” ви предлага комплекс услуги по анализ на разполагане на търговските точки, който се състои от следните етапи:

 • В началния етап се изследва профила на търговската аудитория, т.е. определят се потенциалните купувачи на предполагаемите продукти и услуги.
 • На втория етап на изследването се определят перспективните региони ( градове, села и др. населени пунктове) с най-перспективните клиенти и потребители. Изучава се нивото на доход на потребителите, културата на потребление на дадения продукт, търсене на предлаганите продукти и услуги, потребление на човек от населението, конкурентоспособността и насищане на региона.
 • След избора на населения пункт за разполагане на търговската точка се прави детайлен избор на потенциалния район за магазина. На този етап от работата се осъществява замерване на трафика на потока клиенти, достъпност до търговската точка, достъпност на търговската точка за клиенти с автомобилен транспорт.
 • След определението на географското положение на мястото на търговската точка идва важната финалната фаза, като външния дизайн на търговската точка, както и вътрешната структура на търговските зони.
 • Ефективната външна реклама, вътрешна навигация, оптимално разполагане на търговските зони, позволява значително да се увеличи потока на потенциални клиенти в търговската точка и да се намалят разходите за тяхното благоустройство.

Комплексните услуги за разполагане на търговските точки предполага наличие на изходна информация от заявителя за детайлите и особеностите на проекта ( бриф „Разположение на търговските точки“).

Отчет за извършената работа по разполагане на търговските точки се предоставя на заявителя под формата на презентация с конкретни географски зони, населени места и конкретни обекти за ефективно разполагане на търговските точки. Предоставения доклад съдържа изводи и препоръки, както и икономически изчисления и показатели.

Услугите за анализ на разположение на търговските точки се предоставят на база договор със заявителя.

Стойността на услугите по разположение на търговските точки се договарят за всеки конкретен случай.

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?