Прогнозиране на пазара

Прогнозиране на пазара

Изкарвате на пазара нов продукт? Опитвате се да съставите бизнес план или бюджет за следващата година? Искате да разберете какво ще донесе следващата година и кога ще завърши кризата за вашата компания? На нито един от тези въпроси не трябва да се отговаря, преди да се изучи настоящото положение на пазара и перспективите за неговото развитие.

За да разберете, дали вашия продукт ще бъде търсен, няма ли да остане на рафтовете след срока на годност, ще могат ли хората да го купуват, и няма ли да се разорите, вашата компания ще се нуждае от надеждна прогноза за пазара. В противен случай рискувате да се окажете на улицата по джапанки, когато на двора е есен и скоро трябва да обувате гумени ботуши.

Прогнозирзне на пазара е комплексно изучаване на перспективите и тенденциите на търсенето, предложенията и цените в целия сегмент или на конкретния продукт. Оценките на експертите на пазара винаги се основават на научна теория, методология и достоверни данни от открити ( официални) и закрити ( за вътрешно ползване) източници по конкретен пазар. Прогнозата на пазара трябва да отчете всички фактори, които могат да повлияят на развитието на пазара, от закономерности до форсмажорни обстоятелства и пановете на конкурентите.

Прогнозирането на пазара в конкретни цифри ще покаже: колко се продава продукта в дадения регион в близкия град/квартал, колко бързо ще се върнат инвестициите, какви ще бъдат приходите и т.н.

Крайната прогноза на пазара се предшества от тотално изследване на всички пластове, от самия връх и до самото дъно, включително всички възможни кабинетни и теренни изследвания.

Предлагаме ви комплекс от маркетингови работи по прогноза на пазара, който включва:

Събиране и анализ на данните:

  • Официални данни (месечни и годишни статистически данни, годишни отчети на конкретна компания, нейните конкуренти и т.н.)
  • Публикации (преса, анализатори, новинарски компании и пазари, както вътрешни вестници и бюлетини на предприятието).

Интервю с:

  • Експерти (топ мениджмънта на компанията и нейните конкуренти, научни сътрудници, независими анализатори и т.н.)
  • Потребители, дистрибутори и т.н.

Отчет и анализ:

  • Бенчмаркетингови данни ( отчет на върхови постижения колеги, партньори, конкуренти също помагат в прогнозиране на тенденциите за развитие на пазара) и други данни.

Комплекса маркетингови услуги по прогнозиране на пазара предполага наличие на изходна информация от заявителя за детайлите и особеностите на проекта ( бриф „ Прогноза на пазара).

Работата по прогнозиране на пазара се провежда съгласно договор със заявителя.

На всеки етап от работата на заявителя се предоставят отчети, в които са посочени източниците, таблична, статистически данни и методологията, на основа на която е проведено изследването. Крайните резултати по прогноза на пазара в проста и разбираема форма се представят във вид на аналитичен отчет с конкретни числови данни в таблици и графики.

Стойността на услугите по прогнозиране на пазара се договарят отделно за всеки конкретен случай.

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?