Оценка на търговския персонал

Оценка на персонала

Продуктивността на всяко предприятие, както и ефективността зависи до голяма степен от персонала. В идеалния случай, екипа от специалисти трябва да бъде добре запознат с  продуктовата гама или списък на предоставяните услуги. Много мениджъри не могат да оценят напълно ефективността на служителите си, особено трудно е това в големи компании с численост 50 и повече служители.

За да се направи обективна оценка на персонала се използват различни маркетингови методи.

Това обхваща три области:

  • Резултати от анализа. Показват качеството и обема на извършената работа. Въз основа на получените знания се правят изводи и се вземат решения за прилагане на по-голямо натоварване или обратното, увеличаване на работното време за изпълнение на конкретни задачи;
  • Квалификация. За целта предварително се определят характеристики и се сравняват с определения сътрудник;
  • Оценка на личностните качества. Необходимите характеристики се определят за всеки конкретен случай;

Например, един продавач-консултант трябва да бъде открит, общителен и внимателен човек, а за работник от почистващи услуги най-важните качества са усърдие, желание да се учи бързо, добра физическа подготовка и акуратност.

За различните предприятия оценката на персонала се извършва с открити и скрити методи. Първата група включва всички видове тренинги по тим билдинг, психологическо тестване. Много ръководители, без сами да осъзнават това, прилагат метода на психологическото въздействие.

Например, директорът на хотел прекарва половин ден на рецепцията, наблюдавайки работата на администраторите по обслужване на гостите. Естествено, пред прекия ръководител сътрудниците показват своите най-добри личностни и професионални качества. Но веднага след като ръководителя си отиде в кабинета, често възникват конфликтни ситуации между персонала на хотела и неговите гости.

С развитието на компютърните технологии всеобщо разпространение получиха уеб камери, които са монтирани в коридорите, фоайета, офиси и други големи институции и организации. С помощта на съвременното оборудване ръководството осъществява не само контрол за спазване на правилата на поведение в компанията, но и оценка на персонала на различни отдели. Този метод се отнася към скрити, често за наличието na камери не подозират и самите работници.

Оценка на персонала посредством „Таен клиент“

Този скрит метод показва най-обективни резултати от събирането на информация. Той ефективно се използва в промишлеността, в търговията на дребно с различни мащаби, различни търговски институции.

Същността му се състои във въвеждане в обикновената работна среда на независим експерт, който играе роля: бизнес партньор, клиент и т.н. В този случай, оценката на персонала се извършва тайно, във връзка с което сътрудниците се държат непринудено и естествено. На всички е известно, че повечето студенти се готвят за сесия пред самото и начало.

Тъй като много служители проявяват своите най-добри качества на психологически тестове, тренинги, а в реалния живот и стандартна работна обстановка, за съжаление, не използват потенциала си 100%. Методът „Таен клиент“ максимално точно идентифицира слабите страни на някои служители, а това дава възможност да се изберат средства за неговото стимулиране.

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?