Мониторинг на конкуренцията

Мониторинг на конкурентите

Познаването на силните и слабите страни на противника е най-доброто предимство във всеки бой, включително и конкурентния.

Успешното завоюване на пазара е невъзможно без ясното разбиране на какво място заема този продукт или услуга в редицата на конкурентите.

С какви средства можете да направите вашия продукт по-привлекателен за клиентите (цена, качество, обслужване, достъпност)? С какви методи работят противниците? Как те се предпазват от конкуренцията, т.е. от вас? Какви прегради могат да възникнат на вашия път към богатство и просперитет от страна на конкурентите? Да получите отговор на тези въпроси и да защитите своя бизнес са основните задачи на анализа на конкуренцията.

Ключови цели на мониторинг на конкуренцията

Мониторинг на конкурентите позволява да се определи: обема и интензивността на конкуренцията, средствата за борба, силните и слабите страни на противника, както и да се разбере за сметка на какво успяват да задържат лидерските позиции. И най-важното, наблюдението на конкуренцията помага да се определи кой е вашият пряк конкурент. Може да се окаже, че вашите компании обслужват съвсем различни аудитории, и ще ви бъде по-лесно да се разделите пазарите. Това са фундаментално важни знания, помагащи за избиране на идеалната маркетингова стратегия. Желателно е мониторинга на конкуренцията да се провежда на системна основа.

Всичко за вашия конкурент: резултати от анализа

Пълният комплект работи по мониторинг на конкурентите и конкурентната среда включва в себе си разностранно изучаване на неговата оперативна дейност и всичко, което влияе на неговото продуктово предложение. Анализа на цените и тарифите на конкурентите често са задължителни за мониторинг на конкурентите.

Работата на играчите на пазара се разглежда от позицията на следните особености:

  • Маркетинг стратегии
  • Ценообразуване и тарифна политика на всеки от тях
  • Тяхната стокова и продуктова политика
  • Условия за формиране на цените ( възможно е вашите конкуренти да имат значителни ползи или отстъпки)
  • Наличните ресурси на конкурентите
  • Целева аудитория
  • Ръководство, мениджмънт, кадрова политика, корпоративна култура и т.н.

 Анализ на конкуренцията: ще направим обобщение

Резултатите от специализирано проучване на пазара на систематичен анализ на конкурентите включва:

  • Идентифициране на силните и слабите страни на участниците на пазара на базата на SWOT-анализ
  • Сравнителен анализ на пазарните участници
  • Препоръки о за подобряване на конкурентоспособността на вашия бизнес

Мониторинг на конкурентите се провежда на няколко етапа.

Първи етап: С помощта на специална техника се определя кръга на конкурентите, критерии и параметри, които ви позволяват да изберете само нужното и цената от гледна точка анализ на информацията.

Втори етап. „Работа на терен“: събиране на емпирични данни чрез посещения на търговските точки на конкурента, телефонни обаждания, преглед на контекстуални информационни съобщения от интернет и други методи. Осъществява се по съгласувана със заявителя методика.

Трети етап. Нанасяне на данните в таблични форми. Това позволява сравняване на конкурентните параметри на пазарните играчи между тях.

Четвърти етап. Подготовка на окончателните изводи и препоръки за заявителя на изследването.

Окончателните резултати от изследването се предоставят във вид на таблици, аналитичен обзор, графици и рейтинг на конкурентите в съответствие със заеманата от тях пазарна позиция.

Комплекса маркетингови услуги по мониторинг на конкурентите предполага наличие в заявителя на изходна информация за детайлите и особеностите на проекта ( бриф „Мониторинг на конкурентите“).

Работата по мониторинг на конкурентите се провежда на основата на договор със заявителя.

На всеки етап от работата на заявителя се предоставят отчети, в които са показани източниците, таблични, статистически данни и методики, на базата на които се е провело даденото изследване. Окончателните резултати се представят в проста и разбираема форма във вид на аналитични отчети с конкретни, разгърнати прогнози под формата на таблици и графики.

Стойността на услугите по мониторинг на конкурентите се уговаря допълнително във всеки конкретен случай.

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?