Маркетингови изследвания на пазара

Маркетингови изследвания на пазара

Маркетинговите изследвания на пазара е комплексно изучаване на бизнес средата,  в която работи или смята да работи бъдещото предприятие, в което ще се открива търговската точка, пускайки на пазара нов продукт или услуга.

Маркетинговите изследвания на пазара ще дадат на предприемача ясно разбиране за това, до колко перспективно ще бъде внедряването в живота на неговата бизнес идея. Струва ли си въобще да се предприеме тази инициатива в това място? Ще има ли търсене на вашия продукт в този регион? Няма ли да ви задушат по-силните конкуренти? На кое конкурентно предимство на вашия продукт (цена, качество, ниво на обслужване и т.н.) трябва да разчитате, за да привлечете клиентите на конкуренцията?

За отговор на тези и много други, принципно важни въпроси, специалистите в сферата на маркетинговите изследвания провеждат:

 • Пълен анализ на пазара и неговите тенденции;
 • Анализ на конкурентната среда;
 • Анализ на търсенето и потреблението;
 • Определят целевата аудитория на вашия продукт или услуга.

Освен това, в хода на маркетинговите изследвания на пазара ясно се определя позицията на вашия продукт, неговите силни и слаби страни, конкурентно предимство, правилно ли е избран сегмента и т.н. В резултат на това специалисти-анализатори разработват най-подходящата стратегия на маркетинга, реклама, позициониране, ценообразуване и реклама специално за вашия продукт или услуга.

Има няколко класификации на маркетинговите изследвания на пазара по показатели или системи на провеждане. Най-популярните са две:

Първата разделя изследванията на:

 1. Количествени:
 • Проучване
 • Наблюдение
 • Експеримент
 • Одит на магазинната мрежа.

Те дават цифрови или процентни показатели.

 1. Качествени
 • Фокус група
 • Задълбочено интервю
 • „Таен клиент“

Те показват защо купуват именно този продукт.

Втората група разделя изследванията на :

 1. Кабинетни. Провеждат се на открити източници, без да се излиза от кабинета и помагат да се проучи:
 • Размера на пазара
 • Търсенето
 • Асортимент
 • Структура на потребление и т.н.
 1. Полеви, които се провеждат в открита среда:
 • Анкети
 • Наблюдения
 • Експерименти
 • „Таен клиент“
 • Интервю
 • home-тестове
 • hall-тестове и т.н.

Много често, предприемачи, формирали в своето въображения образа на бъдещия продукт, след провеждане на маркетинговите изследвания на пазара и изучаване на потребителските предпочитания, кардинално променят не само оформлението на опаковката и позициониране на продукта, но и самия продукт.

Маркетинговите изследвания на пазара дава на предприемача ясно разбиране на преобладаващите пазарни тенденции и процеси, мястото му в тази система и помагат да се оценят бъдещите перспективи на делата. Фундаменталните изследвания на пазара е първата и основна стъпка в бизнеса – планирането. Без него, предприемачът, откриващ бизнес или пускащ нов продукт във вече действащо предприятие, е невъзможно адекватно да реши до колко перспективен ще бъде този бизнес, струва ли си въобще да го започва?

Маркетинговите изследвания на пазара се изпълняват съгласно определени процедури, на основата на договор със заявителя.

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?