Маркетингова информационна система

Маркетингова информационна система

Компания, която веднъж вече е внедрила в работата си и постоянно поддържа маркетингова информационна система, пести време и пари, има сериозна конкурентно предимство.

Въвеждането на маркетингова информационна система позволява да се изгради идеален алгоритъм за търсене и получаване на пълния обем информация за текущото състояние на делата във всяко от звената на производствената верига, или на цялата система. Благодарение на маркетинговата информационна система мениджмънта може да получава отчети в достъпен вид, което позволява да се систематизира, анализира и съхранява информация, за да може в крайна сметка да се вземат най-правилните и подходящи маркетингови и управленски решения.

Маркетинговата информационна система е организирана система за събиране, трансформиране и анализ на вътрешните данни на компанията ( обем производство и продажби, срокове за доставка, цени, приходи, разходи и т.н.), както и информация за външната среда (пазарните тенденции, успехите и неуспехите на конкурентите и т.н.).

Всички тези данни принципно са необходими за ефективно управление. Те се намират в компанията или извън нейните предели, разпръснати във времето и пространството, и най-важното много бързо остаряват и губят актуалност.

Затова много често е почти невъзможно да бъдат събрани заедно и да се получи обективна картина. Например, данните за темпа на продажбите на дребно се предоставят на топ-мениджърите нерегулярно, не на време, не в пълен обем, и поради това е невъзможно да се забележат негативните тенденции и да се предприемат предварителни мерки. А това е изпълнен със сериозни последици, до загуба на пазарен дял.

Структура на маркетинговата информационна система

В класическия вариант маркетинговата информационна система се състои от четири блока – подсистеми:

 • Вътрешна отчетност.
 • Събирайте сегашната външна информация за пазара.
 • Маркетингови изследвания.
 • Анализ на маркетингова информация.

Маркетинговата информационна система се основава на:

 • Вътрешни данни за фирмата.
 • Данни за средата, в която оперира компанията.
 • Данни на макросредата (социални, икономически, политически и технологични фактори).
 • Данни на микросредата (целеви пазари, целевите аудитории, клиенти, доставчици, посредници, конкуренти).
 • Данни за системните маркетингови изследвания (SWOT-анализ, анкети, статистика, фокус групи и т.н.).
 • Аналитични данни (статистически данни, анализи, прогнози относно специфични сегменти и отрасли като цяло).

Да се получи цялата необходима за пълен контрол на работата на предприятието информация, може с помощта на няколко графики и таблици, получени веднъж на ден по електронната поща. Това позволява на собственика непрекъснато и обстойно наблюдение на дейността на предприятието, дори ако той е извън офиса. За ​​изграждане на Маркетингова информационна система в организацията е характерно дълбоко изучаване на всички потоци информация и отчетност от ръководството надолу по йерархията и обратното.

Компанията „Training Center IJВи предлага иновативна гама от услуги за изграждане в организацията на Маркетингови информационни системи, които се състоят от следните етапи:

 • На предварителния етап се провежда структуриране на отчетите за външната маркетингова среда, определят се приоритетните и излишните данни, които не позволяват да се постигнат стратегическите задачи на компанията.
 • Изгражда се цялостна система за мониторинг на околната среда на системна основа, която позволява да се неутрализират евентуалните заплахи и рискове.
 • Регулярните маркетингови изследвания позволяват да разполагате с цялата необходима информация за основните компоненти на маркетинга в организацията.
 • При изграждането на система за вътрешна отчетност става обединение и оптимизация на отчетността за отделните и потребители – продавачи, мениджъри на средно ниво, топ-мениджъри, отделен информационен поток се построява за собствениците на бизнеса.
 • Системата за анализ на маркетинговата информация позволява да се постигне най-доброто използване на съществуващите данни, оперативно цифрите да се превръщат в конкретни изводи.
 • На заключителният етап вътрешната информация придобива вид на конкретни решения и препоръки за продажби, инвентаризация, ценообразуване, маркетинг, реклама.

Комплекса услуги по изграждане на Маркетингова информационна система в организацията предполага наличие в заявителя на изходна информация за детайлите и особеностите на проекта.( бриф „Маркетингова информационна система“).

Услугите за изграждане на Маркетингови информационни системи се предоставят на база договор със заявителя.

Ha вceĸи eтaп oт paбoтaтa нa зaявитeля ce пpeдocтaвят oтчeти, в ĸoитo ca пocoчeни изтoчници, тaблични, cтaтиcтичecĸи дaнни и мeтoдиĸи, въз ocнoвa нa ĸoитo e пpoвeдeнo  дaдeнoтo изcлeдвaнe. Oĸoнчaтeлнитe peзyлтaти oт aнaлизa нa пaзapa в пpocтa и paзбиpaeмa фopмa, щe бъдaт пpeдcтaвeни пoд фopмaтa нa aнaлитичeн дoĸлaд c ĸoнĸpeтни paзгъpнaти пpoгнoзи, пoд фopмaтa нa тaблици и гpaфиĸи.

Cтoйнocттa нa ycлyгитe зa измepвaнe нa лoялнocттa нa ĸлиeнтитe ce yгoвapя дoпълнитeлнo зa вceĸи ĸoнĸpeтeн cлyчaй.

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?