Програма за лоялност на клиентите

Програма за лоялност на клиентите

Всеки производител на продукт или услуга знае, че най-добрия клиент е лоялния и удовлетворен. Именно този клиент, който не престава да използва продукта или услугата на любимата си търговска марка, дори конкурента да му предложи по-евтин аналог.

В сърцето на лоялния клиент има място само за една търговска марка, търговски знак или бранд. И ако вашата компания претендира за това място, ще и се наложи да положи определени усилия, за да го завоюва. По-специално, да обезпечи стабилно о висока качество, достъпна цена и да помисли над разработката на програма за лоялност на клиентите.

Основната грешка на много фирми, които въвеждат програма за лоялност е във фокуса единствено на финансови стимулиране и насърчаване на клиентите, а не грижа за искрена привързаност към самата търговска марка. Действително, стимулирането на клиентите с намаления, акции и подаръци е доказал своята ефективност в съвременния свят метод. Но той не трябва да бъде единствен. В противен случай, веднага след като конкурента увеличи процента на намаление, клиентите ще отидат при него.

Компаниите, които се грижат за своята стабилност, постоянния ръст на нови клиенти и продажби, за запазване на своя дял на пазара и увеличаване на броя на редовни клиенти, внедряват програми за лоялност на клиентите.

Видове програми за лоялност на клиентите

Един от нематериалните методи за привързаност на клиентите към вашата търговска марка е качеството. Само в този случай той ще избира вашия продукт, тъй като вие му гарантирате „първо качество“.

Може да се постигне позитивно отношение на клиентите и с материални методи, по-специално:

 • Отстъпки
 • Бонуси;
 • Други ( награди, призове, депозит, кредит и т.н.).

Разликата между намаленията и бонус програмите е принципна. Намаленията действително привличат клиента, но носят финансови загуби на продавача и не формират привързаност в клиента. Той е наясно с еднократния характер на тази „щедрост“ и е малко вероятно след приключване на акцията да купува именно вашия продукт.

Бонус програмите имат натрупващ характер. И за получаване на стимулиращата „поощрителна награда“ клиента сигурно трябва да купи вашия продукт повече от веднъж.

С цел да се клиентите отново и отново да правят повторни покупки, да купуват продукти с висок клас, стойност, в големи количества, да препоръчват продукта или услугата на свои познати, е необходимо в процеса на продажбата да се въведе игрови елемент.

В случай на разработка и внедряване на програмите за лоялност ви се гарантира приток на клиенти, които ще купуват вашия продукт или услуга не защото е най-евтина, а „по любов“. Въвеждането на програмите за лоялност завършва заключителния цикъл от работи с клиентите и означава изграждане на дългосрочни отношения с тях.

Ако искате:

 • Да привлечете нови, да задържите старите клиенти и да не губите постоянните клиенти;
 • Да намалите разходите от загубата на постоянните клиенти;
 • Да имате по-тесен контакт с всеки клиент;
 • Да формирате тясна обратна връзка;
 • Да увеличите средната стойност на покупки на постоянните клиенти;
 • Да стимулирате продажбите на съпътстващи продукти;
 • Да насърчавате продажбите на вашите продукти непосредствено чрез постоянните клиенти чрез съвети, препоръки и др.

 „Training Center IJ” предлага комплекс от маркетингови услуги за разработване и прилагане на програми за лоялност, който включва следните етапи.

 • На началния етап се идентифицират основните проблеми във взаимоотношенията между продавача и купувача, изяснява се мотивацията за покупка и психологията на клиента. Идентифицират се групи и сегменти купувачи, бариерите за покупки. За получаване на тази информация се използват наличните аналитични данни и допълнително се провеждат количествени и качествени маркетингови изследвания.
 • На втория етап се изучава и избира най-ефективния стимул за купувача ( какво в най-голяма степен купувача очаква от продавача, доставчика на услуги и др.).
 • На третия етап се представя на заявителя детайлен план и бюджет за стимулиращи мероприятия (акции) с посочване на очаквания ефект.
 • Формата на проекта на плана се договаря допълнително, но задължително включва в себе си описание на специално разработените промоционални дейности, инструкции за изпълнение на проекта ( в случай на реализация със собствени сили на клиента), конкретни суми и форми за бонус стимули (лихви, точки и бонуси), времето, периодичност и география на работа, техния бюджет. В случай на реализация на програмата от нашата компания, ние поемаме целия комплекс от работи по външните работи, обработка на кореспонденцията.
 • На последния етап от реализация на програмата от нашата компания се провежда анализ на ефективността на проведеното мероприятие, оценява се рентабилността и перспективността на провеждане на аналогични проекти.

Разработването и внедряването на програмите за лоялност на клиентите трябва да се възлагат само на професионалисти. От това зависи вашето добро име. Ние ви гарантираме постоянно увеличение на лоялните клиенти, които наистина да обичат и признават именно вашата марка. Те ще гарантират просперитета на вашия

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?