Готови маркетингови изследвания

Готови маркетингови изследвания

Маркетинговите изследвания са огромна гама от дейности и аналитични изследвания, насочени към задълбочено проучване на пазара на стоки и услуги и перспективите им за развитие. Само чрез изучаване на пазара, производителят или продавачът може ясно да формулира концепцията на предприятието, фирма или търговска точка, окончателно да определи своята потребителска аудитория, да идентифицира всички рискове, основните конкуренти, да избере стратегия за насърчаване на своята марка или да направи корекция на своята дейност във връзка с пазарната ситуация.

Пазарните проучвания са еднакво необходими и за нововъзникналите фирми на пазара и компаниите, които отдавана са завоювали своя дял, успешно развиващи се предприятия и организации.

Първо, те са необходими за формиране на собствена концепция, съставяне на бизнес план и избор на бъдещи стратегии за завоюване на пазара. Второ, без тях не може обективно да се проследи динамиката, тенденциите за развитие на пазара, най-малките промени в търсенето и предлагането, както и сравнението на продажбите си на нивото на конкуренция и др.

 Тези данни топ-мениджмънта на всяка компания трябва да има пред очите си като минимум един път на тримесечие, дори и по-често. И със сигурност не може да мине без тях в бизнес планирането, бюджетирането, или всякакви други прогнози на развитие на компанията.

Съставяне на готови маркетингови изследвания

Съставянето на готови маркетингови изследвания е усърден труд, който изисква внимание, време и професионализъм. В големите организации с маркетинговите изследвания, обзора на пазара постоянно се занимават специалисти от аналитичните отдели.

По-малките компании, обикновено поръчват готови маркетингови изследвания и подробни аналитични отчети на външни специалисти. Външните експерти се оценяват не само поради своя професионализъм, но и заради възможността да разгледат ситуацията на пазара със свеж поглед. Нещо, което не достига на мениджърите не самата компания, за да уловят новите или пропуснатите преди детайли, възможности или перспективи за развитие.

Готовите маркетингови изследвания се предоставят на клиента под формата на графики, таблици, анализи и обяснения към тях, напълно покриват текущата ситуация на изучавания пазар. Също така подробно се разработват аспекти, заявени от клиента изследвания, например, перспективи за развитие на конкурентен продукт, за който се планира пускане на пазара и т.н. Затова съставянето на  готовите маркетингови изследвания е процес, притежаващ индивидуален характер във всеки отделен случай.

Съставянето на готови маркетингови изследвания се извършват в съответствие с определени процедури, въз основа на договор с клиента.

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?