Бенчмаркинг

Бенчмаркинг

Сравнителният анализ е необходим, когато една компания взема решение за пускане на нови продукти – услуги и излиза на вече сформирания пазар. За да се избегнат евентуални загуби в началната фаза, е необходимо да се проведе цялостно сравнение на личните потенциални възможности с конкурентната среда, да се предпазят от очакваните трудности и да се подготвят за евентуални рискове. Освен това, вие трябва да знаете какви фактори са позволили на конкурентите да постигнат успех и просперитет, което е възможно да ви помогне и на вас.

Бенчмаркинг е процес на анализ на ефективността на работата на една компания в сравнение с показателите на други, по-успешни фирми. Бенчмаркинг се прилага в различни области – маркетинг, логистика, мениджмънт и т.н.

Сравнителният анализ е еднакво възможен в почти всички сектори на икономиката, във всички видове бизнес и мениджмънт. Той е еднакво ефективен в производството, управление на човешките ресурси, управление на проекти, информационни технологии и т.н. Трябва само да си спомним, че цялото производство на Япония, достигнало сега грандиозни мащаби и завоювало световния пазар, е основано на щателно проучване и изучаване в по-евтин вариант на най-добрите американски и европейски продукти.

Сравнителният анализ позволява да се идентифицират силните и слабите страни на конкурентите, а след това да се избере правилната стратегия за насърчаване на вашия продукт или услуга. Например, малко да се намалят цените, повишаване на качеството, разнообразяване на асортимента, или преместване на търговски обект на по-удобно място.

Цели на бенчмаркинга

Провеждания анализ на конкурентите позволява да се идентифицират: силните и слаби страни на противника, обема и интензивността на конкуренцията на този пазар, средства за конкурентна борба, както и за сметка на какво конкурента удържа лидерски позиции.

Тези данни ще помогнат да коригирате вашата маркетингова стратегия. Възможно е, като резултат да преразгледате вашата концепция и дори да разделите със своя конкурент неговите клиенти. Определянето именно на вашите купувачи и клиенти ще ви позволи да разработите правилни лостове за въздействие върху тях, ефективни комуникации, да идентифицирате най-добрите методи за тяхното стимулиране.

В зависимост от поставените пред вас задачи се различават следните видове бенчмаркинг:

  • Вътрешен бенчмаркинг;
  • Конкурентен бенчмаркинг;
  • Функционален бенчмаркинг;
  • Стратегически бенчмаркинг и др.

 

И така, предлагаме ви комплекс маркетингови работи по бенчмаркинг ( всички изброени видове), който включва:

  • Изследването на вътрешната среда на фирмата. Идентифициране на ключовите фактори за успех. Трябва да се разбере какво във вашия продукт/услуга е най-важното за потребителя.
  • Определяне на бизнес процеса, който в най-голяма степен влияе на фактора успех. Да допуснем, че качеството и цената при вас са на едно ниво с конкурентите. Значи, трябва да се предприемат мери за подобряване на гаранционното обслужване.
  • Търсене на компания-еталон, в която този процес е построен по най-добрия начин.
  • Етап на сбор на информацията. Необходимо е да се изясни в детайли как е организиран бизнес процеса ( например, гаранционното обслужване) в тази компания, и да се съпостави с вашите показатели. Определяне на конкретни опорни показатели ( количество на сервизните центрове и режима на тяхната работа, средното време за ремонт на един продукт, доставка на продукта до сервиза и обратно до магазина, квалификацията на персонала, количеството жалби и т.н.
  • Анализ на информацията. Например, оказва се, че ремонта на едно изделие в компанията – еталон е по-малко от вашето време за ремонт. За сметка на какво имат това предимство? Възможно е, там персонала да има по-висока квалификация, а сервизните центрове да работят и през почивните дни. Трябва да се анализира всяка получена информация и да се направят изводи, как може да се ликвидира разрива между вашата фирма и компанията – еталон.
  • Внедряване на полезни решения във вашата компания.

Работата по сравнителен анализ се извършва въз основа на договор с клиента.

Стойността на услугите се договаря допълнително за всеки конкретен случай.

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?