Field Coaching. Създаване на система за полеви коучинг

Field Coaching. Създаване на система за полеви коучинг

 

Сред технологиите за практическото обучение на персонала могат да се разграничат две най-ефективни – наставничество и полеви коучинг.

Полевият коучинг и наставничеството са най-добрите в обучението

Наставничеството (менторството) е получило доста широко разпространение. Коучингът е ново понятие, модерно и все още неясно за някои. Какво е това полеви коучниг? С какво коучингът се различава от наставничеството? В какви ситуации е ефективно да се използва коучинг, а в какви наставничество? Прочетете още…..

Програма

1. Основни принципи на коучинга

 • Базови понятия за коучинга
 • Видове коучинг в организацията
 • Коучингът как стил на мениджмънт –  принципи, особенности
 • Типология и индивидуални особенности на хората
 • Задачите на коуча в работата със служителите и подчинените
 • Методи за работа със съпротивленията

2. Ключови компетенции и навици на коуча

 • Развитие на коучингови компетенции:
 1. насоченост на резултат
 2. осъзнатост
 3. емоционална компетентност
 4. диалогичност
 5. отговорност
 • Принципи за водене на коучингов диалог
 • Структура на коучинг-сесията
 • Граници на отношенията
 • ,,Пирамида на зрелостта‘‘
 • Концепция ,,Потенциал-Действие‘‘
 • Основни коучингови грешки

3. Ефективни инструменти на коучинга

 • Моделът GROW
 • Моделът SMART
 • Моделът SWOT
 • Моделът AID
 • Експрес– коучинг
 • Допълнителни техники:
 1. перефразиране
 2. подстройка
 3. инструктиране
 4. провокация
 5. съпровождане

 

4. Field Coaching: принципи,структура, методология

 • Преимущества и ограничения на Field Coaching
 • Основни етапи на коучинговите програми
 • Структура на полевата коуч-сессия
 • Матрица ,,Мотивация-Квалификация‘‘
 • Инструменти на Field Coaching
 • Форма на крайния резултат
 • Предоставяне на обратна връзка(feedback):
 1. развиваща ОВ
 2. мотивираща ОВ
 3. коригираща ОВ
 • Принципи за съставяне на планове за развитие
 • Позитивни и негативни цикли за мотивация
 • Ситуации за демотивация и начини за преодоляването им
 • Планиране и внедряване на постоянна коучингова подръжка

5. Бизнес-симулация. Field Coaching.

Всеки участник получава методически материали, които може да използва в по-нататъшната си работа.

Продължителност: 8 ак.ч. часа (1 ден)

Допълнителна информация
Лектор Йордан Ангелов
Цена 120.00 лв. ( за трима и повече участника по 100 лв. на човек)
Фирмен коучинг Да
За записване ТУК или тел. 032 58 28 13 / office@training-center.bg
Брой участници в група 8-16
Кога 18.06. от 10.00 д0 17.00
Продължителност Еднодневен /8 ак.часа/
Сертификат Да, след завършване на програмата и след успешно полагане на изходящ тест, Вие имате възможност да получите сертификат.

 

Вижте още …

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!